Cathrine Følstad

HR-kontakt for: avdeling Kunstakademiet og seksjon for studier, forskning og formidling

Øvrige ansvarsområder:

  • Ansettelsesutvalg/ansettelsesråd
  • Personalhåndbok
  • Lønnspolitikk/lønnsforhandlinger