Alexander Solberg Wivel

Systemeier for Kunsthøgskolens sak- og arkivsystem Public 360. Rutineutvikling, arkivplan, opplæring og veiledning nye saksbehandlere, kvalitetssikring av arkivene.