Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Deltagere på Wikipediakurs var studenter fra Kunst i offentlige rom, ansatte fra Kunst og Håndverk, Kunstakademiet, bibloteket og tidligere studenter. Foto: Merete Røstad.
Deltagere på Wikipediakurs var studenter fra Kunst i offentlige rom, ansatte fra Kunst og Håndverk, Kunstakademiet, bibloteket og tidligere studenter. Foto: Merete Røstad.

Wikipedia: Dugnad for kvinnelige kunstnere

Wikipedia er et av verdens mest leste nettsteder. Likevel er bare ca 10 % av bidragsyterne på Wikipedia kvinner. Kvinner i kunst og offentlige rom er et område som blir svært dårlig dekt, derfor arrangerte stipendiat Merete Røstad og Wikipedia kurs på Kunsthøgskolen.

–I mitt stipendiatprosjekt er offentlig rom, arkiv og kollektivt minne sentrale tema. Wikipedia er gjerne det første folk slår opp på og da mener jeg vi må ta ansvar for vårt felt, kunsten. Her er utdatert terminologi, skrevet av folk som ikke er i feltet og særlig kvinnelige kunstnere er dårlig representert. Så jeg kontaktet Wikipedia og vi inviterte til dugnad, gjennom en pilot workshop, fortelle Merete Røstad, stipendiat ved Kunst og håndverk, og hun lover at det vil bli flere workshoper rundt tema kunst i offentlig rom.

Jorid Martinsen fra Wikimedia forteller at de ble veldig glad for å bli kontaktet og at de ser kurset som et bidrag til den internasjonale kampanjen Art+Feminism.

–På de aller fleste varianter av Wikipedia er det bare omkring ti prosent kvinnelige bidragsytere (nynorsk-Wikipedia er litt bedre), men det finnes initiativ over hele verden for å få endret på dette. Under den internasjonale kampanjen Art+Feminism i mars måned, tar personer over hele verden for seg artikler om kunst av kvinner og kvinner i kunsten. Ønsket er å bruke det potensialet Wikipedia har til å utvide hvem det er som eier sannheten og hva som vies oppmerksomhet, og med det bryte med den eksisterende historieskrivingen gjort ut fra et mannlig perspektiv.

Jorid forteller at det er en relativt homogen gruppe som skriver på Wikipedia, nemlig vestlige, hvite menn.

–Vi har som mål at de norskspråklige variantene av Wikipedia skal være best mulig, med oppdatert kunnskap og en bredde i perspektiv og innhold, og for å få til dette kreves det en innsats for å få inn bidragsytere med ulik type bakgrunn. Og når det da finnes personer som Merete, som også er interessert i å få til en endring her, så er det jo et samarbeid vi absolutt ønsker å forfølge! Wikipedia på bokmål alene har en halv million besøk om dagen, og det er åpenbart at hvilket innhold som finnes her da har noe å si for kunnskapen leserne får om verden.

Wikipedia-dugnad

Kurset ble holdt første uken i mars på Kunsthøgskolen, deltagerne var studenter, ansatte og tidligere studenter. De første to timene ble brukt til å bli kjent med Wikipedia: Hvordan har det seg at et nettleksikon med utelukkende frivillige bidragsytere fungerer, hva slags kontrollsystem finnes på artiklene, hvordan finner man statistikk på hvor ofte en artikkel leses, hvilken effekt har det at veldig mye av innholdet på Wikipedia skrives av hvite, vestlige menn? Så ble det gjennomgått steg for steg hvordan deltagerne selv oppretter en Wikipedia-artikkel. Kursdeltagerne skrev nye tekster eller eksisterende artikler ble forbedret, de aller fleste om kvinnelige kunstnere med en tilknytning til Kunsthøgskolen.

–Jeg var litt spent på hvor mange som ville være interessert da jeg sendte ut invitasjon, fortelle Merete. –Responsen var rett og slett overveldende, jeg måtte sette opp venteliste. Vi håper jo at denne samlingen var den første av mange, et pilotprosjekt, for å inspirere andre til å skrive mer og spre ordet. KORO (Kunst i offentlig rom) har også vist seg interessert i prosjektet, så jeg håper vi får til en skikkelig dugnad.


Er du interessert i å delta i Wikipedia-dugnad, kan du kontakte Merete Røstad på mail: mererost@khio.no

Dette prosjektet ble initiert utfra et vokabularprosjekt som Merete Røstad har i samarbeid med MA2 studenter ved Kunst i offentlige rom.
Ny Norsk Offentlig Ordliste, handler om å utvikle et norsk vokabular om offentlighet i kunst, i vid forstand.

Om Merete Røstads stipendiatprosjekt.

Sjekk hjemmesiden til Norske Wikimedia og delta i 8. mars skrivekonkurranse.

Den internasjonale kampanjen Art+Feminism.