To nye seksjonssjefer på KHiO

Pål Stephensen og Marianne Kristin Fjeld er ansatt som seksjonssjefer for henholdsvis ny seksjon for virksomhetsstyring og ny seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur.

Pål Stephensen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norske arkitekters landsforbund (NAL).Pål Stephensen (57) har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. I åtte år har han vært administrerende direktør i NAL. Tidligere var han administrerende direktør i NHO Grafisk i åtte år, og før det tre år som forhandlingsleder og advokatfullmektig i Norges Juristforbund. Han har erfaring fra statlig sektor etter seks år i det tidligere Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, og har som jurist mest kjennskap til arbeidsrett. Pål Stephensen er styreleder for Stiftelsen Cosmopolite Scene, og er styremedlem i Stiftelsen Oslo Jazzfestival.

–Jeg er ydmyk og glad for å ha fått denne muligheten. Dette er min første jobb i akademia, og jeg ser frem til å bidra til å utvikle KHiO sammen med mine medarbeidere i henhold til de målene som er definert, sier Pål Stephensen.

Stephensen tiltrådte stillingen 1. august.

Marianne Kristin Fjeld kommer fra stillingen som fagdirektør i Justis – og beredskapsdepartementet.Marianne Kristin Fjeld (54) er utdannet innen systemutvikling og prosjektledelse ved Datahøyskolen og har en Master i ledelse med spesialisering fra Handelshøyskolen BI. Hun har vært fagdirektør for Justis – og beredskapsdepartementet siden februar 2017, der hun har arbeidet siden 2007. Etter 22 juli og ødeleggelsene av Høyblokka var hun prosjektleder for å bygge opp et nytt nasjonalt sivilt situasjonssenter. Hun har vært konstituert som direktør for Krisestøtteenheten (KSE), som er sekretariat for regjeringens kriseråd og lederdepartementet. Videre har hun vært konstituert som avdelingsdirektør i ulike konstellasjoner i plan- og administrasjonsavdelingen i til sammen tre og et halvt år, hvor portefølje har vært administrative støttefunksjoner for departementet.

–Det blir spennende å prøve en ny «bransje» etter å ha jobbet mange år i Justisdepartementet og ulike direktorater. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe på KHiO.

Fjeld tiltrer stillingen 20. august.