To nye professorat til Operahøgskolen

Operahøgskolen har fått to nye sangprofessorer, Toril Carlsen og Solveig Kringlebotn, som begge har undervist på KHiO i en årrekke.

–Endelig har vi fått flere ansatte med førstekompetanse innenfor vårt kjerneområde som er sang, sier dekan Tore Dingstad. –Begge har en lang sangerkarriere i bagasjen og er enere innen sitt fag. 

Toril Carlsen ble som 21-åring fast ansatt som solist på Den Norske Opera, og bortsett fra noen suksessrike utenlands-eskapader valgte hun å bli i Norge, mens Solveig Kringlebotn tidlig reiste ut og feiret triumfer på prestisjescener i utlandet.

I tillegg til å undervise i sang er begge svært aktive på andre områder: Kringlebotn fronter klassisk sang på TV og på musikalscenen og inspirerer nye sangtalenter, og Toril er en drivkraft for norske utøvere blant annet gjennom sitt formannsskap i Norsk Tonekunstnersamfund og mangeårig deltakelse i offentlige stipendkomiteer.

Les mer

Kort biografi, Toril Carlsen

Kort biografi, Solveig Kringlebotn

Kva var det med operaen og ho, intervju med Solveig Kringlebotn