Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teoriutvikling for designstudenter

Teoriutvikling for designstudenter

Under ledelse av professor i teori og skriving, Theodor Barth, har masterstudentene undersøkt forholdet mellom refleksjon og skriving. Resultatet er publikasjonen ESSAYS - FORSØK, en samling essays skrevet av studentene våren 2016.

På masterstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo har studentene bidratt til en essaysamling med tittelen: ESSAYS—FORSØK. Med dette tittelvalget hentydes det ikke at det dreier seg om forsøk på skrive essays, men at ordet 'essay' i utgangspunktet betyr forsøk: en eksperimentell og genrekryssende tekstform.

ESSAYS—FORSØK er publisert som artist book, og tilgjengelig ved KHiOs bibliotek. Publikasjonen er designet av Rikke Runde, som gikk ut fra masterstudiet ved KHiO i 2015.

Essayene i samlingen er resultatet av en obligatorisk innlevering i forbindelse med teoriundervisning som førsteårsstudentene ved masterstudiet går gjennom hvert år. Etter en idé fra Andreas Berg, professor i illustrasjon og design ved avdelingens fagspesialisering i grafisk design og illustrasjon, har årets teoriundervisning kulminert i en essaysamling. Dette pilotprosjektet blir fulgt opp av nye samlinger, dersom prosjektevalueringen ved avdelingen, og studentenes erfaring med prosjektet, er positiv.

Teoriundervisningen dreier seg om å utvikle en bevissthet rundt refleksjon i forskjellige formater, og er delt inn i to faser. I første fase bruker studentene medier de spesialiserer seg i til å legge frem et refleksjonsarbeid. Denne fasen legger grunnlaget for en forskningskultur i en master der dele- og refleksjonsformatene ikke behøver å være skriftlige. I andre fase leverer studentene et skrevet sluttprodukt. Hensikten her er ikke isolert å få studentene til å skrive, men å plassere skrivingen i en helhet. Essayene er supplert med noen nøkkelbilder som gir en idé om hvordan tekstene deres seg plasserer seg innenfor et større gryende refleksjonsarbeid.

En vesentlig del av årets teoriundervisning har bestått i å utvikle et kritisk fundament for grunnlagsstudier, som omfatter de digitale medienes og -verktøyenes rolle i forhold til materielle teknikker og -formater studentene arbeider med som designere. Studentene har utforsket problemstillinger som: Hva består det analoge/digitale vekselbruket i? I hvilke kombinasjoner digitale og analoge teknikker, verktøy og tilnærminger studentene benytter når de utvikler sine ferdige oppgaver når de i studiets 2.år går til eksamen?

Som hovedregel er et omløp som er uavvgrenset ikke klart drøftet og tenkt. Dette er noe av grunnen til at årets volum fra førsteårs masterstudenter ved avdeling design, ESSAYS—FORSØK, ikke blir delt i elektronisk sirkulerbart pdf-format, men i et fysisk format som interesserte har tilgang til på KHiO's bibliotek, via informasjonen de får her og bibliotekets egne søkemaskiner.