Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Styrker undervisningen ved Teaterhøgskolen

Petra Fransson har bakgrunn fra flere institusjoner i Sverige. De neste seks årene skal hun bidra til forskningen og undervisningen ved Teaterhøgskolen på KHiO, som førsteamanuensis i skuespill.

– Teaterhøgskolen er svært glad for at Petra Fransson har takket ja til å arbeide ved avdelingen de nærmeste 6 årene. Hennes bakgrunn som skuespiller ved flere prominente institusjoner i Sverige og hennes forskning i skuespillerfaget ved Lunds Universitet/Teaterhøgskolen i Malmø vil bety mye for vår fremtidige undervisning, sier dekan ved Teaterhøgskolen, Victoria Meirik.

Petra Fransson er førsteamanuensis i skuespill og har doktorgrad fra Lunds universitet med avhandlingen Omförhandlingar. Kropp, replik, etik. Hun ser frem til å dele kompetansen sin med både faglærere og studenter ved KHiO.

– Det er en fantastisk følelse å få bli en del av kollegiet på Teaterhøgskolen på KHiO. Som den eneste i sitt slag i Norge utmerker KHiO seg i en nordisk kontekst med all den kompetansen som finnes blant både lærere og studenter, sier Fransson.

Fransson mener at det å jobbe med unge utøver, også bidrar til å styrke sitt eget håndverk som skuespiller og forsker:

– For meg gir oppdraget unike muligheter til å undersøke spenningsfeltet mellom utdanning og forskning innen skuespill, hvilket jeg ser som optimalt for kunnskapsutviklingen så vel som innen feltet som hos studentene og meg selv som skuespiller og forsker. Kropp, rom og tid blir stadig mer eksklusive tilganger og jeg betrakter den kommende tiden i rommet med kroppene som undersøker seg selv, hverandre og verden som et privilegium.

– Jeg ser frem til å være en del av arbeidet, samtalen og utfordringene ved Teaterhøgskolen på KHiO de nærmeste årene, sier Fransson.