Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Stipendtildelingar

Stipendtildelingar

Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), delte ut 16 stipend på 45 000 kroner til studentar ved Kunstakademiet og avdeling kunst og handverk den 20. mars. Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) og det danske Blix fondet for Kunstakademiets studentar har og blitt tildelt og annonsert.

(Saka blir oppdatert med FKDS tildelingar til studentar på kunst og handverk og design. Desse stipenda blir delt ut under opningane av avgangsutstillingane i mai og juni. Sjå under Juryens tildeling av FKDS stipend.)

Juryens tildeling av BKH stipend for 2023-2024

BKHs kunststudentstipend blir delt ut til første- og andreårs masterstudentar ved fire høgare kunstutdanningsinstitusjonar i Noreg. Stipenda skal vere til inspirasjon for studentane, og gje til auka kunnskap om kunstavgifta på 5%. Denne går tilbake til kunstnarane gjennom ulike tiltak og stipend.

I år går 14 stipend på 45 000 kroner til masterstudentar frå Kunsthøgskolen i Oslo, ved avdelingene Kunst og håndverk og Kunstakademiet.

BKH-jury 2024

Nicole Rafiki

Synnøve Sizou G. Wetten

Mattias Härenstam

BKH-stipendmottakarar

Kunstakademiet

Abirami Logendran (2MA), Carmel Hafiz Alabbasi (1MA), Madelon Verbeek (2MA), Sampson Addae (2MA), Ghazaal Nasiri (2MA), Adin Music (2MA), George Seamus McGoldrick (1MA), Ane Barstad Solvang (2MA)

Kunst og handverk


Kunst og offentleg rom

Marie Cole (MA1), María Santillán (MA2)

Medium- og materialbasert kunst

Rajat Mondal (MA2), Nanna Vang Amstrup (MA2), Jasmin Franko (MA1), Zeke Isendahl (MA2), Tamara Marbl Joka (MA2), Théotime Ritzenthaler (2MA)


Følg studentane på Instagram @kunstakademiet_khio @khio_artandcraft


Om Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) blei av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Lova legg 5 % avgift på all offentleg omsetting i Noerg av biletkunst, foto og kunsthandverk. Midla frå avgifta blir fordelt tilbake til kunstnaran i form av vederlag, stipend, tilskot og prisar. Kunstavgifta har sidan oppstarten gitt over 650 millioner kroner tilbake til kunstnarar i Noreg. Kunstavgifta og BKH yt dermed eit betydeleg bidrag til fremje av kunstnarleg mangfold og ny produksjon av kunst i Noreg.


Blixprisen 2024, 50 000 DKK


Anne-Marte Før, 2MA


Blixprisen på 50.000 DKK blir delt ut kvart år til ein nyutdanna dansk og norsk biletkunstnar frå Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Etter nøye vurdering, kom styret til Blixprisen fram til at Anne-Marte Før (2MA) blir tildelt stipendet.

FKDS-stipend 2024-2025

Juryens tildeling av FKDS stipend

I 2008 vart fleire studentstipend slått saman til FKDS-stipendet, som blir delt ut til avgangsstudentar ved Kunstakademiet, Kunst og handverk og Design. Kunst og handverk og Design vil dele ut sine stipend under åpningane av avgangsutstillingane i mai og juni, saka blir oppdatert etter kvart som stipenda blir delt ut.


Tildelingar FKDS, Kunstakademiet 2023-2025

Atelierstipend

Sampson Addae (2MA), Adin Music (2MA), Santiago Diaz Escamilla (2MA), Anne-Marte Før (2MA), Madelon Verbeek (2MA), Kim Henning Andreassen (2MA), Ghazaal Nasiri (2MA), Eili Bråstad (2MA)

Kunstnarleg utviklingsstipend, 26.250 kroner

Dina Al-Makhrami (2BA), Sellia Goba (3BA), Åsa Elida Wigum Skjetne (3BA), Chai Saeidi (3BA), Thyra Dragseth (1MA), Paulina Stroynowska (2MA), Carmel Alabbasi (1MA), Steinar B. Hauge (2MA)


Kunstakademiets FKDS-jury 2024

Manuel Pelmus (Dekan, Kunstakademiet), Sarah Lookofsky (Represent for Kunstnernes Hus), Marianne Hurum (Eksternt medlem), Hamid Waheed (Tidligare mottakar av FKDS-studioplass)

FKDS-stipend, Kunst og handverk 2024


Bachelor

Årets FKDS-pris blir tildelt Ella Aandal

Juryen si grunngjeving:

Mottager av årets pris fra Fond for Kunst og Designstudenter (FKDS) har laget et arbeid som imponerte juryen med en slående tilstedeværelse og modent uttrykk.

Arbeidet består av tilsynelatende enkle bestanddeler som sammen og opp mot hverandre utgjør et modig og treffsikkert uttrykk. Det er en enorm dynamikk i hvordan kunstneren har gitt romlighet til det flate, i spill med mønster, materialer og form.

Juryen ble grepet av hvordan arbeidet aktiviseres i rommet. Spenningen mellom harde og myke materialer, det organiske og uorganiske, uttrykker en utforskning av bevegelsen mellom flyktige og permanente strukturer og konstruksjoner.

Vi ser et slags stillas i bevegelse, som om den er på vei et sted, på vei over ende. Satt opp mot det tekstile, er det en iboende permanens i stål. Kunstneren spiller videre på denne kontrasten med stillasets midlertidighet. Rundt denne konstruksjonen snor det seg tre tekstiler i sjatteringer av grønn, brun og burgunder. De er drapert, vridd, spent og hengt. Tekstilenes striper foreslår retninger, fasonger og former for denne flyktige konstruksjonen som viser både utprøving og eierskap over en visjon.

Arbeidet snakker til byen som konstant byggeprosjekt, men også til det hjemlige, som også trenger sin konstruksjon og kledning. Det er abstrakt, men tuftet på det konkrete i material, form og farge.


Kunst og handverks FKDS-jury:

Nina Skarsbø – Utstillingskoordinator

Sebastian Rusten – tidligere prisvinner

Lars Sture – ekstern medlem

Hanna Gjelten Hattrem – stedfortreder for Dekan, juryleder

Desse sit i FKDS-styret

Ketil Akerø (styreleder), Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet), Olaf Tønnesland Hodne (Kunst og håndverk), Rune Elias Helgesen (Design) og Anne-Marte Før (studentrepresentant)