Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Stipendiater 2017

Vil du bli stipendiat på Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design, Teaterhøgskolen eller Operahøgskolen?

Bilde fra Ingri Fiksdals forestilling STATE, del av hennes stipendiatprosjekt på Balletthøgskolen. Foto: Anders Lindén

Kunsthøgskolen i Oslo søker etter kandidater til det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatene vil inngå i et nasjonalt faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og spesialisering. For tiden har Kunsthøgskolen i Oslo 18 stipendiater i programmet fordelt på alle skolens avdelinger.

For 2017 ønsker Kunsthøgskolen i Oslo søkere med relevante kunstneriske forskningsprosjekt på høyt nivå, med nasjonal og internasjonal faglig relevans.

Følgende avdelinger ved Kunsthøgskolen søker etter stipendiater innen definerte satsningsområder:

 • Design søker særlig etter stipendiater med prosjekt innenfor kles- og kostymedesign eller innenfor interiørarkitektur og møbeldesign
 • Kunstakademiet søker etter stipendiater som har stilt ut internasjonalt, deltar aktivt i debatter som er relevante i samtidskunstfeltet og bidrar gjennom sitt verk til en kritisk diskusjon av disse.
 • Kunst og håndverk søker etter stipendiater med prosjekt innenfor grafisk kunst eller metall og smykkekunst 
 • Operahøgskolen søker særlig etter stipendiater med prosjekt innenfor prestasjonspsykologi innen opera eller pedagogisk metodikk innen opera 
 • Teaterhøgskolen søker særlig etter stipendiater med et samtidsorientert og internasjonalt nedslagsfelt, som kan bidra aktivt til avdelingens diskursutvikling.
 • Balletthøgskolen utlyser ingen stipendiatstillinger i år

Stilling som stipendiat er en 3-årig 100% utdanningsstilling med ordinær arbeidstid, rettigheter og plikter som gjelder for statlige universiteter og høgskoler. Stillingen lønnes som SKO 1017 Stipendiat etter HTA i LR20 alt.8, med begynnerlønn tilsvarende kronebeløp i ltr. 50 (kr. 432 700 – 435 500. Gjennomført stipendiatprogram fører til kompetanse på førsteamanuensisnivå i universitets- og høgskolesektoren.

Søknadsfrist til Kunsthøgskolen i Oslo er 1. desember 2016. Tilsetting vil være fra 1. oktober 2017.

Krav til søkere og søknad

Hvem kan søke?

 • Søkere til stipendiatstilling må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang, og normalt ha en mastergrad. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig realkompetanse.
 • For søkere til Kunsthøgskolen i Oslo uten mastergrad i fagområdet, må det dokumenteres minimum 5 års relevant kunst-/eller designfaglig praksis som sannsynliggjør at man tilfredsstiller kravene til andre syklus. (lenke)
 • Søker med førstestillingskompetanse på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner ansees som overkvalifisert for programmet.

Søknad må skje gjennom Kunsthøgskolens søknadsportal Jobbnorge til den aktuelle avdelingen:

Søknad må inneholde et komplett utfylt søknadsskjema og følgende vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse (maksimalt 2500 ord)
 • Budsjett
 • Dokumentasjon av utdanning/kompetanse
 • Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet
 • Alle vedlegg skal være elektroniske og kunne lastes opp.
 • Max størrelse på alle vedlegg er 14 MB.

Søknadsbehandling

Søknadsbehandlingen går i flere ledd og søkerne kan kalles til intervju i alle faser av prosessen. Søknaden og prosjektbeskrivelsen vurderes av en fagkomite ved den enkelte avdeling som innstiller til ekstern sakkyndig vurdering. På grunnlag av de sakkyndiges uttalelse avgjør fagkomiteen hvilke søkere som er kvalifiserte for Stipendiatprogrammet. Kunsthøgskolen i Oslo oversender prioriterte søknader til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Finansiering

Tilsetting i stilling som stipendiat forutsetter finansiering. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid vurderer prioriterte søknader fra alle medlemsinstitusjonene i Stipendiatprogrammet og vedtar fordeling av nasjonale stipendiatstillinger. I tillegg kan Kunsthøgskolen vedta å finansiere stipendiatstillinger.

Stipendiatprogrammet på KHiO

Kunsthøgskolen i Oslos er med i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid der stipendiatprogrammet inngår Stipendiatprogrammet er et treårig program (180 studiepoeng) innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som etter loven er sidestilt med forskning. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering.

Gjennomført stipendiatprogram fører fram til førsteamanuensiskompetanse. Kunsthøgskolen i Oslo har for tiden stipendiater ved alle seks avdelinger, Balletthøgskolen, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen.

For generell informasjon om stipendiatordningen vennligst ta kontakt koordinator Linda Thu. Les mer om Stipendiatprogrammet.

For fagspesifikk informasjon, vennligst ta kontakt med

Teknisk informasjon: Jobbnorge support tjeneste kan kontaktes for teknisk bistand med komprimering av store vedlegg via +47 75 54 22 20 eller epost kundeservice@jobbnorge.no

Informasjonsmøte

For potensielle søkere til Kunsthøgskolen i Oslo arrangeres det et åpent informasjonsmøte 24. oktober kl. 16:00 -18:00 i Auditoriet (ved hovedinngangen) ved Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24. Deltakelsen i møtet er ingen forutsetning for å søke.