Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Martine Scheen.
Martine Scheen.

Statsbyggs studentpris til Martine Scheen

Årets studentpris fra Statsbygg på 20.000 kroner til en avgangsstudent i master design, går til Martine Scheen for hennes prosjekt "Bevar meg vel".

Juryens uttalselse

Bevar meg vel

Martine Scheen Jahnsens prosjekt handler om gjenbruk og transformasjon av bygninger med kulturell verdi. Temaet er svært aktuelt i tider der bærekraft og miljøhensyn står sterkt og MÅ ivaretas. Hun belyser denne utfordringen grundig og tar opp interessante spørsmål i skjæringspunktet mellom konservering og økologi.

Martine har valgt den fredede bankbygningen på Bankplassen 4 som case for oppgaven. benytter både historie og teori i sitt studie og hun foreslår en alternativ fremtid for bygningen. Martine ser på bygningens tidslinje fra den gang den ble bygget og fungerte som Nasjonalbank, via bygningens funksjon som Samtidskunstmuseum og videre inn i fremtiden som en levende organisme av biologisk mangfold. Hun undersøker hvordan man kan iscenesette og styre transformasjon av bygningen. Hennes hoved-designelement er i denne sammenheng PLANTEBANKEN, som et levende økosystem integrert i bygningen.

Besvarelsen innfrir på alle de kriteriene Statsbygg legger til grunn for tildelingen.
Vi vil allikevel fremheve:
• de gode analysene,
• det spennende, samfunnsaktuelle og velutviklede caset som utfordrer og bevisstgjør vårt forhold til fredningsvedtak, verneverdier, bærekraft, økologi og fremtid.
• Det svært profesjonelle materialet som formidles lettfattelig, pedagogisk og vakkert gjennom tegninger, modellfotos, og tekst.

Medlemmer av juryen

Miriam Sandaa Hagen
Overarkitekt
Faglig ressurssenter

Anniken Grorud
Overarkitekt
Faglig ressurssenter

Trude Salberg
Seniorarkitekt
Faglig ressurssenter

Magnus Tenge
Seniorarkitekt
Drift og vedlikeholdProsjektet Inside Down av Laura Peña var også nominert og en sterk kandidat. Statsbygg valgte å gi prisen til prosjektet som de mente i størst grad var eksperimentelt og innovativt.