Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur 2021 ble tildelt Chuan Jiang og avgangsprosjektet About Death, there is a Park.
Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur 2021 ble tildelt Chuan Jiang og avgangsprosjektet About Death, there is a Park.

Statsbyggpris og FKDS-stipend

Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur 2021 gikk til Chuan Jiang og avgangsprosjektet About Death, there is a Park. FKDS-stipendet på Design deles av master studentene Victoria Ydstie Meyer med avgangsprosjektet Skriftprøver og Rintaro IIino med prosjektet Black Sheep. Alle gikk ut av KHiO våren 2021.


Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur


About Death, there is a Park av Chuan Jiang

Fordypning i interiørarkitektur og møbeldesign.

Oppsummering fra juryens konklusjon

This project address a complex subject of death. The strength of the project lies within the aspect of confrontation of death and how this interacts with human being in our everyday lives. Together with the subjects complexity, and its relation to religions and cultural contexts, the spaces encourage openness, inclusiveness, and discussion.

About Death, there is a Park av Chuan Jiang


Statsbyggs jury

Andreas Nielsen, overarkitekt, Faglig ressurssenter, seksjon arkitektur
Hedvig Witsø, avdelingsdirektør, Faglig ressurssenter, seksjon arkitektur


Statsbyggs studentpris

Statsbygg deler ut pris på 20.000 kroner til en, eller fordelt på flere, masterstudent(er) i Design på KHiO. Målet er å promotere eksperimentelle og innovative studier i arkitektur av fremtidens arkitekter.


Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS)


Skriftprøver: Bevegelse, overføring og variasjon av Victoria Ydstie Meyer

Fordypning i grafisk design og illustrasjon.

Juryens begrunnelse

En reise i skrift, fra barndommens første bokstaver, via herming, usikkerhet og lek, fram til ferdig trykket typografi. Prosjektet er en imponerende grundig, rik og oppriktig undersøkelse av tekst og form – som bærebjelke i grafisk design og viktig del av livet.

Victoria Ydstie Meyer   Skriftprøver Overføring, Bevegelse, Variasjon


Blach Sheep av Rintaro IIino

Fordypning i kles- og kostymedesign. En strikkekolleksjon som bruker ullgarn som hovedmateriale og oversetter historien til Shrek om til klær.

Sammendrag juryens begrunnelse

Explores both a psychological and physical state of personal space and self-care as inspiration for the development of collections. “Black Sheep” is a collection that spans between the commercial and the conceptual and manages to transform an introvert theme to a result which is extroverted and inclusive. Drawing on inspiration from the runaway sheep “Shrek” and reflecting on the the hedeghog’s dilemma the projects pinpoints and comments on the human need for both social distancing and intimacy, a dilemma that we all felt during the covid-19 pandemic.

The project contributes to expanding the understanding of how the field of clothing design can serve as commentary and reflection on society and humanity. The project has an open approach to different creative genres, design, art, interior and space, and has interdisciplinary development potential.

Rintaro Iino   Black Sheep


Juryen bestod av:

• Peter Løchstøer, førsteamanuensis og fagområdeansvarlig for Kles- og kostymedesign, avdeling Design
• Martin Lundell, professor og fagområdeansvarlig for Grafisk design og illustrasjon, avdeling Design
• Toni Kauppila, professor og fagområdeansvarlig for Interiørarkitektur og møbeldesign, avdeling Design
• Mona Larsen, dekan ved avdeling Design


Fondet for kunst- og designstudenter

Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) har som formål å støtte studenter ved avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO), gjennom ulike stipendordninger. Kapitalen til FKDS er forankret i en rekke separate legater og fond øremerket studenter ved tidligere Statens Kunstakademi og Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Ved opprettelsen av KHIO ble disse fondene slått sammen, og FKDS ble etablert i 2008.

Stiftelsen FKDS er opprettet ved sammenslåing av følgende fond/legater:
Fondet for elever ved Statens Kunstakademi
Design- og kunstfagkandidatprisen
Per Smith Kiellands legat
Hans Ødegaards legat for norske malere
Th. Erichsens fond
Andreas Sjaamos legat
Kåre Martinsens legat for unge begavede malere