Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Priser og stipend til studenter

Priser og stipend til studenter

I forbindelse med avgangsutstillingene for master Design, master Medium- og materialbasert kunst og master Kunst og offentlige rom, har det blitt delt ut flere priser og stipend.

Tildeling av FKDS stipend 

I 2008 ble flere studentstipend slått sammen i FKDS-stipendet, som deles ut til avgangsstudenter ved Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design. Stipendet tildeles kandidater med avsluttende masteroppgaver av fremragende kvalitet. Stipendmidlene á kr 20.000, som forvaltes av hver avdeling, vil kunne tildeles en masteroppgave eller deles i to stipender á kr 10 000,- til to masteroppgaver.

Ved avdeling Design er FKDS-stipend delt ut til Martin Asbjørnsen, Grafisk design og illustrasjon, og Ramona Salo Myrseth fra Kles- og kostymedesign.

Ved Avdeling Kunst og håndverk har Nicolas William Hughes fra Kunst og offentlige rom, mottatt FKDS-stipend.

Kunstakademiet delte ut sine stipender tidligere i vår.

Se juryens begrunnelser under.

Statsbyggs studentpris

Statsbygg deler ut pris på 20.000 kroner til en, eller fordelt på flere, masterstudent(er) i Design på KHiO. Målet er å promotere eksperimentelle og innovative studier i arkitektur av fremtidens arkitekter.

I år gikk prisen til Murty Al Wazny.

Les juryens begrunnelse under.

Norske Kunsthåndverkeres studentpris

Norske Kunsthåndverkeres studentpris har som formål å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverkfeltets identitet og utvikling. Bak dette ligger at samtidskunsthåndverket, som så mye annet, er et fagfelt i kontinuerlig bevegelse. Samtidig har det material- og teknikknære ved kunsthåndverket alltid i seg tradisjonen. Norske Kunsthåndverkere deler hvert år ut en pris på 15.000 kroner til en av avgangsstudentene ved master i Kunst eller Kunst og håndverk ved hhv. Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. NKs studentpris er innstiftet for å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverkfeltets identitet og utvikling.


I år gikk prisen på KHiO til Marthe Minde.
Marthe Minde fikk Norske Kunsthåndverkeres studentpris i Oslo.

Les juryens begrunnelse under.

Juryenes begrunnelser

FKDS Design
Martin Asbjørnsen

«Praksisen min oppleves som tørr, men er aldri edru» skriver Martin Asbjørnsen i sin imponerende skriftlige del av sitt masterprosjekt. Hans prosjekt handler om å digitalisere en font basert på noen eldre skilt i botanisk hage i Oslo. Fra dette tilsynelatende tørre utgangspunktet er prosjektet en undersøkelse av hans egen praksis som grafisk designer like mye som det diskuterer allmenne problemstillinger knyttet til originalitet, å forholde seg til historien og til hvordan valg tas i en skapende prosess. Prosjektet bør vekke interesse langt utover hans fagfelt.

FKDS Design
Ramona Salo Myrseth

En personlig reise inn i sin egen kulturs mytologier og tradisjoner danner rammen for masterprosjektet «Den Samiske Halvtimen» der Ramona Salo Myrseth tar oss med til den magiske verdenen Sàivu der alt kan skje. Med klær og fortellerkunst som uttrykksform formidles de dypereliggende verdiene i den nordsamiske kulturen på en original og inkluderende måte. Prosjektet plasserer seg stødig i en global bevegelse der en ny generasjon unge kunstnere og designere stolt tar tilbake verdiene som ligger i urfolks tradisjoner og kulturuttrykk og definerer dem som viktige for vår tid og for allmenheten. Dette masterprosjektet blir dermed begynnelsen på en lengre reise som vil kunne få betydning for utviklingen av kulturmangfold for oss alle, både lokalt og globalt.

Årets jury har bestått av:
Peter Løchstøer, førsteamanuensis og fagområdeansvarlig for Kles- og kostymedesign, avdeling Design
Martin Lundell, professor og fagområdeansvarlig for Grafisk design og illustrasjon, avdeling Design
Toni Kauppila, professor og fagområdeansvarlig for Interiørarkitektur og møbeldesign, avdeling Design
Karianne Bjellås Gilje, dekan ved avdeling Design

FKDS Kunst og håndverk
Nicolas William Hughes

Årets pris går til et prosjekt som juryen oppfatter som modig og troverdig, og som åpner opp for store og samfunnsaktuelle diskusjoner. Arbeidet består av flere deler og den delen som presenteres i utstillingen er et dokumentasjonsprosjekt. Det inneholder både arkivmateriale, VR-teknologi og 3D printede objekter. I tillegg presenteres utdrag fra en pågående dialog med offentlige myndigheter. Dokumentasjonsprosjektet knytter direkte an til kontekster utenfor visningsrommet. Gjennom arbeidet undersøkes spørsmål som kontemporær økologi, hvordan samfunnet forholder seg til natur og hvilket potensiale forholdet mellom natur og samfunn har for fremtiden.
Prosjektet har en åpenhet som gjør at det kan utvikle seg i mange ulike retninger. Med tittelen Et Tre Som Eier Seg Selv sår prisvinneren tanker som krever stor oppmerksomhet fra betrakteren og viser prosjektets potensiale for å gripe inn i og virke i verden. Juryen oppfatter tittelen som en vesentlig nøkkel til arbeidet, og den vitner om at dette langt på vei dreier seg om utviklingen av et originalt tankeeksperiment.

Årets jury har bestått av:
Lars Sture, kurator i Norwegian Crafts
Pearla Pigao, prisvinner MA 2017
Stefan Schrøder, kurator for avgangsutstillingen
Ellen Aslaksen, dekan avdeling Kunst og håndverk

Statsbyggs studentpris
«Mnemosyne» – Murty Al Wazny

The candidate experienced losing contact with his grandfather at an early age through Alzheimer’s disease. This became the main motivation for this project, which investigates methods and tools which may be used to improve the lives of Alzheimer’s patients, and to inhibit their further decline. Through the study of literature on memory and a thorough analysis of homes for those needing care, the candidate has developed a handbook for preserving memories. There he describes a number of tools which can aid in the preservation of memories from daily life. What is it that causes memories from the past to appear, and how may we preserve these? The candidate has developed an understanding for how spatial tools and architectonic strategies may positively influence this illness. The candidate demonstrates great insight into architecture and the sense of place. Our memories of events depend on experiences tied to place, time, space, people and context. These parameters create an interaction between our emotional life and memories. Familiar objects awaken memories of the past, and these objects are significant tools used in the handbook. Here we see that “haptic design”, or the recognition of objects through physical contact, is essential for the awakening of memories from the past. The project culminates in the candidate creating his own “wunderkammer” with known objects associated with memorable situations. The candidate has a convincing and thoughtful approach of how to improve the quality of life with this serious illness. This project is all the more pertinent today, as this disease seems to be more and more common; it shows that there is the need for more studies that focus on spatial design for patients with Alzheimer’s.

Årets jury har bestått av:
Hedvig Witsø, avdelingsdirektør, Faglig ressurssenter/ seksjon arkitektur
Miriam Sandaa Hagen, overarkitekt, Faglig ressurssenter/ seksjon arkitektur
Anne Cecilie Hopstock, seniorarkitekt, Faglig ressurssenter/ seksjon arkitektur

Norske Kunsthåndverkeres studentpris
Trappene heime – Marthe Minde

Prisvinneren møter oss med en stor romlig installasjon – en av uttrykksformene som har gjort seg populære innen kunsthåndverket med tida. Et monumentalt reisverk med det som kan oppleves som industrielle undertoner. Konstruksjonstegningen henger på veggen. Et stykke ingeniørkunst.

Men konstruksjonen som fyller rommet er en vevnad. Med 14 lag i veven har flatveven blitt romlig. Reisverket består av ømfintlige, håndspunnede tråder av ”svart ull fra Borgo” med innslag av ”granrøtter fra Leiteåsen og maretaumer fra Tunes og Krabbesundet”, kan vi lese. Nærheten til hånden, sankingen og sankestedet er gripende. ”Trappene heime”, heter verket, som faktisk utgjør en vevd vindeltrapp. Den står der som et manifestert minne midt i rommet. Et intervall uten destinasjon, men med en enorm tilstedeværelse. Den er massiv og luftig. Kunstneren henviser til Frida Hansens transparent-teknikk som en viktig inspirasjon, men teknikken er utviklet langt forbi opphavet.
Lenger inn i utstillingen får vi presentert sankede naturmaterialer fra kunstnerens hjemtrakter: tang, gress, urter og ull, og måter hun bearbeider dem på. Det lokale, det uberørte og det nære, dette er verdier som flere er opptatt av i dag, midt i samfunnets hastige teknologiske utvikling. Det å hegne om håndbåret kunnskap, som bruk av planter og fibre til farging og spinning, er en viktig tendens i tiden. Mange søker et nærere samliv med naturen og et samspill mellom hånd og ånd.

Og i dette prosjektet går åndslivet og naturen, konseptet og verket, virkelig opp i en enhet. I boka som følger prosjektet, med kunstnerens nedtegnelser og lyriske tekster, knyttes veven (kalt ”gogna”) til jorda og ordene: ”Jorda gogna orda”. Verket forankres i et gjennomgående poetisk og omsorgsfullt prosjekt der alle ledd henger sammen i hverandre. Her oppstår et kretsløp mellom råvarer, lokal geografi, vevhistorie, utforsking av materialer og teknikker, bearbeiding av ord og bevaring av minner.

Som kunstneren sier, hun ”fyller lommene, nøster trådene og vever verden”. Resultatet fremstår som solid, dyktig, ydmykt og troverdig.
Prosjektet holder et nivå som mildt sagt imponerer. Det viderefører faghistorien og gir oss et verk som vi aldri har sett maken til. Dette er et prosjekt som viser hva kunsthåndverk kan være og hvor det kan bevege seg på sitt sterkeste.

Årets jury har bestått av:
Inger Helene Stemshaug, kurator ved Nasjonalmuseet
Irija Øwre, daglig leder i Galleri Format Oslo
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere

Avgangsutstillingene

1.-10. juni. Master design: Avgangsutstilling. Utstillingskurator: Vilde Rapp Riise og Vigdis Ruud.

1.-10. juni. Master medium- og materialbasert kunst, master kunst og offentlige rom: Traust. Utstillingskurator: Stefan Schrøder.