Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Presseinvitasjon: Disputas Eva-Cecilie Richardsen - «Exhibiting Choreography»

Presseinvitasjon: Disputas Eva-Cecilie Richardsen - «Exhibiting Choreography»

Koreograf og stipendiat Eva-Cecilie Richardsen forsvarer sitt forskningsarbeid "Exhibiting Choreography – exploring transmission across disciplines and discourses" i disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Tid: tysdag 26. april 2016 kl. 16.00-18.00
Stad: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Auditoriet (disputasen er på engelsk)

Gjennom eit omfattande researcharbeid og tverrestetiske eksperiment har Richardsen undersøkt spørsmål rundt verksavgrensing, autonomi, kronologi og romleg perspeksjon. Gjennom metoden «Speaking & Building» har ho funne ein strukturelt konsekvent og poetisk måte å adressere produksjonsvilkår og skaping på der synleggjeringa av prosessuelle strategiar framfor avsluttande verk står sentralt.

Richardsen er stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Balletthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo.

Les meir om disputasen, bedømmelsekomité, sjå bilete og omtale av forskingsresultata.

Disputasen er open for pressa og andre interesserte.
Etter disputasen er det eit lukka arrangement med enkel servering. Det er mogleg å gjere eigen avtale om å møte stipendiaten.

Pressekontakt

kommunikasjonssjef Atle Faye, telefon 913 47 369, e-post: atle.faye@khio.no