Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Presseinvitasjon: Disputas Birgitte Appelong – «Lys i rom»

Presseinvitasjon: Disputas Birgitte Appelong – «Lys i rom»

Interiørarkitekt Birgitte Appelong forsvarar sitt forskingsarbeid «Lys i rom» i disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Tid: fredag 22. april 2016 kl. 12.00-14.00
Stad: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Auditoriet

Appelong har testa ut det naturlege lysets eigenskapar i Kolonnesalen på Jarlsberg Hovedgård.

Lysverket tar i bruk det særeigne fenomenet nordisk lys som er karakteristisk på grunn av ein lengre solnedgang og den påfølgjande såkalla blå timen. Appelong brukar overgangen frå dag til natt og kjem med eit supplement til dette i form av kunstig lys med LED-teknologi. Dette blir gjort i eit rom som ikkje tidlegare har vore lyssett med permanent elektrisk belysning, og prosjektet viser korleis moderne teknologi kan integrerast i verna bygg.

Appelong er stipendiat i Program for kunstnarleg utviklingsarbeid ved avdeling design, Kunsthøgskolen i Oslo.

Les meir om disputasen, bedømmelsekomité, sjå video og omtale av forskingsresultata.

Disputasen er open for pressa og andre interesserte.
Etter disputasen er det eit lukka arrangement med enkel servering. Det er mogleg å gjere eigen avtale om å møte stipendiaten.

Pressekontakt

kommunikasjonssjef Atle Faye, telefon 913 47 369, e-post: atle.faye@khio.no