Et nytt bygg settes opp for å huse det nye kunstfakultetet på Birzeit University.
Et nytt bygg settes opp for å huse det nye kunstfakultetet på Birzeit University.

Nytt kunstfakultet på Birzeit University

Etter ti år med pionérarbeid i samarbeid med Kunsthøgskolen, har høyere kunstutdanning i Palestina gått over i en ny fase med oppstarten av Birzeit University sitt eget bachelor program i billedkunst. Fremover skal Kunsthøgskolen bidra til etablering av også design og scenefag.

Palestinas Birzeit University har 14.000 studenter og ligger utenfor Ramallah, 20 km. nordvest fra Jerusalem. Universitetet er i gang med å opprette sitt nye fakultet for kunst og design. Fakultetsbygget er planlagt ferdigsstilt høsten 2018 og skal huse nye studier i visuell kunst, design, scenekunst og musikk.

Birzeits BA program i visuell kunst startet høsten 2017 og bygger på samarbeidsprosjektet mellom Kunsthøgskolen i Oslo og International Art Academy Palestine. KHiO samarbeider nå med Birzeit om etableringen av studiene i design/scenekunst og bidrar til planleggingen av nybyggets tekniske workshops.

I tillegg til det nye fakultetsbygget vil kunststudiene dra nytte av Birzeits kunstmuseum på 400 kvm og et auditorium med 860 sitteplasser.

Les også Kunstakademiet i Ramallah feirer 10 års suksess