Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Jorge Manilla Navarrete. Foto: Arturo Haro
Jorge Manilla Navarrete. Foto: Arturo Haro

Nytt åremål for Jorge Manilla

Kunsthøgskolen i Oslo har tilsett Jorge Manilla i ein ny åremålsperiode som professor i metall og smykkekunst.

Jorge Manilla Navarrete arbeider som professor og fagområdeansvarleg i metall og smykkekunst. Fagområdet vektlegg prosessorienterte arbeidsmetodar med moglegheit for spesialisering i materialtilverking innan smykkekunst og korpus/objekt/skulptur. Til professoratet ligg ansvar for undervisning, rettleiing og kunstnarleg utviklingsarbeid og å ta omsyn til både fagets historie og til utviklingstrekk i samtidskunsten.

Les også: Fagprofilen: Jorge Manilla – Alt heng saman

Jorge Manilla Navarrete er opphaveleg frå Mexico og bur i Oslo og Ghent. Han er utdanna frå San Carlos Academy og Escuela de Diseño y Artesanías (INBA) i Mexico City. Utan å forlate sin kunstnariske praksis tok han i 2003 bachelor i skulptur ved The Royal Academy of Fine Art i Ghent. I 2006 master i smykkekunst og sølvsmed frå St Lucas University College og parallelt med undervising tok han ph.d. med doktogradsarbeidet “Other bodies-fragments are not just small parts” ved Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen.

Jorge Manilla kom til KHiO i 2017 og tar no til i ein ny åresmålsperiode for seks år.

Følg

www.jorgemanilla.com
Instagram: @ jorge.manilla