Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Zsuzsa Rozsavolgyi, Tim Almaas, Tine Aspaas og Yaniv Cohen på avdeling dans ved KHiO.
Zsuzsa Rozsavolgyi, Tim Almaas, Tine Aspaas og Yaniv Cohen på avdeling dans ved KHiO.

Nyansettelser på dans

Zsuzsa Rozsavolgyi er ansatt som ny førsteamanuensis i samtidsdans ved KHiO, og tre andre ved avdelingen har fått sine åremål forlenget.

Zsuzsa Rozsavolgyi er ansatt som førsteamanuensis i samtidsdans på avdeling dans i et 50 prosent åremål for 6 år. Hun har en internasjonal bakgrunn som danser, koreograf og pedagog.

Zsuzsa har produsert flere koreografier i Europa de senere årene, og begynte på KHiO 1. august. Vi har tatt en prat med henne om hva hun tenker om de neste seks årene ved KHiO, og hva hun synes er spennende med å utdanne unge utøvere.

Hvorfor ville du jobbe ved KHiO?

Dette akademiske året er det siste for Budapest Contemporary Dance Academy. Jeg lette etter en annen institusjon der jeg kunne fortsette pedagogisk, og hørte om KHiO av noen som jobber og studerer her. De var dansekolleger i Brüssel, klassekamerater i P.A.R.T.S og jeg kjente også en student som nå er uteksaminert fra KHiO. Da jeg så stillingen, tenkte jeg at Oslo kunne bli mitt neste hjem, med tanke på hvor mange venner jeg har som bor her. Mange av jobber også på KHiO. Derfor visste jeg at jeg ville bli møtt av et godt miljø der ekspertisen min ville bli anerkjent.

Hva er forventningene dine til dine seks år her?

Med de ressursene man har, kan vi få til mye. Jeg mener at KHiO har veldig gode forutsetninger for at studenter og lærere kan jobbe sammen effektivt med skikkelig arbeidserfaring underveis i studiet. Å ha scenene tilgjengelig for studenter er den mest åpenbare fordelen her. Målet mitt er å gi dem all den kunnskapen jeg har skaffet meg i løpet av min egen karriere: håndverket som ligger i dans og koreografi. Planen er å bli kjent med dans i Norge og justere min egen pedagogikk og praksis hvis jeg ser behov for å fylle noen faglige tomrom.

Kan du forklare hva du bryr deg om som kunstner?

Jeg bryr meg veldig om bærekraft, varighet og motstandsdyktighet. Derfor samler jeg på øvelser som forsterker kroppens naturlige evne til å lege og vare. Det å bygge en bærekraftig og motstandsdyktig dansekropp krever erfaring, konstant øving og en studie av kroppens anatomi. Motstandsdyktighet er grunnlaget jeg har til å bygge og utvikle min kunstneriske utøvelse. Med styrken, stabiliteten til å skape varighet, kan jeg bygge grunnlaget for en bærekraftig og varig dansekarriere.

Hva er verdien av å lære opp studenter i dans og koreograf?

Verdien av dans og koreografi har mange aspekter. Vi setter intelligens høyt, og intelligens kan differensieres på mange måter: følelsesmessig, sosial, kognitiv, kunstnerisk og mer. Dansere og koreografer jobber med det vi kan kalle kinetisk intelligens. Kroppslig intelligens kan bety:

  • Dyktig i dans og sport
  • Være flink til å lage ting med sine hender
  • Ha grunnleggende god koordinasjon
  • Huske ved å gjøre, i stedet for å se og høre

I et industrielt samfunn, trente vi kroppslig intelligens til å gjøre repetitive øvelser godt for å jobbe i fabrikker. Men i en postindustriell sivilisasjon er det ikke bruk for repetitivt arbeid. Maskiner kan gjøre de repetitive øvelsene mye bedre. Det vi kan gjøre bedre er å være kreative. Hvordan kan vi forsterke kreativiteten? Har vi en intelligent fysisk utdannelse for barna våre, som forsterker kreativiteten deres? Er det nødvendig å sitte så mange timer om dagen?

For første gang i menneskets historie har vi skapt en tilværelse der vi ikke trenger å bevege oss. Vi sitter foran PC-en. Jeg skulle ønske vi kunne lage en tilværelse der vi slapp å sitte eller stå foran en datamaskin, men kunne interagere med maskiner fritt gjennom bevegelse.

I dag baserer vi fortsatt vår trening som om vi var i det industrielle: Vi trenger musklene våre som om de var deler av en maskin. Men hvordan ville en ny måte være å trene for kreative mennesker i dag? Kroppene våre kunne være skapere av intelligent bevegelse som lykkes i dette spennet mellom indre og ytre miljøer med et fullverdig bevegelsesvokabular. Derfor er det viktig å utvikle originale bevegelsesmønster. Dansere og koreografer er de som kan hjelpe oss inn i kinetiske (kroppslige) erfaringer.

Kan det å utdanne unge utøvere hjelpe deg selv som kunstner?

Jeg får masse inspirasjon i klassene med studenter. Når jeg ser dem får jeg mange kreative ideer, og når jeg lytter til interessene og samtalene deres, holder jeg meg oppdatert. De holder meg i form, og viser meg nye veier. Noen ganger tvinger de meg til å reflektere over min egen historie. Denne måneden forsto jeg hvorfor Anne Teresa De Keersmaeker koblet meg med en spesifikk type dansere. Når jeg ser på studentene er jeg fascinert av hvordan bevegelsene deres resonnerer sammen. Når denne forståelsen fungerer, tar de ut det beste i hverandre. Det har ingenting å gjøre med teknikk eller vennskap, men med kvaliteten deres som utøvere.

I tillegg har avdeling dans ansatt Tim Almaas i fem år som professor i klassisk ballett. Han er også programansvarlig for BA klassisk ballett, og kommer fra et ettårig vikariat i samme stilling.

Tine Aspaas har fått nytt åremål som førsteamanuensis i jazzdans i seks år, og Yaniv Cohen har fått nytt åremål som førsteamanuensis i samtidsdans for seks nye år.

Fornøyd dekan

Dekan ved avdeling dans, Snelle Hall, er fornøyd med at de nå knytter til seg alle fire for flere år fremover:

– Jeg er stolt over at avdelingen tiltrekker seg den kunstfaglige kompetansen disse fire representerer, til glede for studentene og kollegiet. En ekstra varm velkomst til Zsuzsa som er ny ved avdelingen, sier dekanen ved avdeling dans.