Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ebba Moi (t.v.) og Susanne M. Winterling (t.h.)
Ebba Moi (t.v.) og Susanne M. Winterling (t.h.)

Ny leiing på plass for masterprogramma på avdeling kunst og handverk

Professor Susanne M. Winterling og førsteamanuensis Ebba Moi skal leie masterprogramma på kunst og handverk.

Winterling er nytilsett professor i medium- og materialbasert kunst, og som programansvarleg skal hen leie masterutdanninga i medium og materialbasert kunst. Moi fungerer som programsvarleg for og skal leie masterutdanninga i kunst og offentlege rom, og saman representerer dei ein ny kurs for masterutdanningane på avdeling kunst og handverk.

Susanne Winterling

Winterling, med bakgrunn i humaniora, kunsthistorie og filosofi, kjem frå stillinga som professor på kunstakademiet i Trondheim, og har tidlegare vore tilsett som professor ved Kunstakademiet her på KHiO.

– Vi er veldig nøgd med at Susanne Winterling takka ja til åremålet som professor hos oss – hen har ein særleg interessant fagprofil og vi er spente på korleis hen vil sette namnet sitt på masterutdanninga i medium- og materialbasert kunst ut i frå denne, skriv dekan Boel Chrsitensen-Scheel.

Gjennom praksisen sin reflekterer Winterling over politiske så vel som estetisk innfløkte makstrukturar mellom menneske, dyr og materie. Sentralt står ei kritisk utforsking av korleis røynda blir representert. I kontrast til rådande maktstrukturar og hierarki nærmar Winterlings arbeid seg medier og materiale på sanseleg vis.

Ebba Moi

 –Moi har vore ein viktig ressurs i avdelinga lenge, og vi er no så heldige at ho skal fungere som programansvarleg for masterprogrammet i kunst og offentlege rom, seier Christensen-Scheel. – Det er gledeleg at vi har heilt ny leiing på plass til å føre masterutdanningane vidare, seier ho vidare.

Moi har bak seg eit langvarig engasjement med kunstnarkollektivet Tenthaus. Ho har ei sterk interesse for kollektivt og samfunnsengasjert arbeid og er opptatt av deltaking som arbeidsmetode. Moi verkar som kunstnar, kurator, prosjektleiar og produsent for ulike sjølvinitsierte prosjekt. I arbeidet med å skape kunst i offentlege rom, ligg fokuset hennar på involvering og sjølve prosessen som kunstnarleg strategi.

Meir om Winterling

Winterling har ny utstilling i Trondheim Kunsthall 7.september–13. november 2022.

Les meir om den kunstnarlege praksisen til Susanne Winterling på tilsettsida, og les og sjå meir på desse lenkene: 

Meir om Moi