Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Janne-Camilla Lyster er ny førsteamanuensis i koreografi på avdeling dans. Foto: Tale Hendnes
Janne-Camilla Lyster er ny førsteamanuensis i koreografi på avdeling dans. Foto: Tale Hendnes

Ny førsteamanuensis i koreografi

Koreograf og danser Janne-Camilla Lyster er ny førsteamanuensis på avdeling dans. Hun mener at det å undervise gir nye perspektiver og problemstillinger, og at kunsten spiller en grunnleggende rolle i det menneskelige.

Janne-Camilla Lyster ble uteksaminert fra KHiO med en bachelor i samtidsdans i 2006, og i fjor forsvarte hun doktorgradsarbeidet i «Koreografisk poesi: Utvikling av litterære partiturer for dans». Nå er hun ansatt som førsteamanuensis i koreografi i 50 prosent, tilknyttet MA koreografi på KHiO.

Hvorfor vil du jobbe ved KHiO?

– KHIO er en ledende institusjon for kunstutdanning, og jeg er glad for å bli en del av et faglig spennende kollegium, som både er progressivt, åpent og med forankring i spesifikke tradisjoner. Som underviser har man den fantastiske og umulige oppgaven å gå ved siden av (eller i det minste være i nærheten) idet arbeidet mobiliseres fra ingenting til noe: i form av en første idé, et første materiale. Og deretter: å tilrettelegge og peke i (forhåpentligvis) riktig retning når dette noe skal finne sin form og sin plass i verden. Den som underviser, får muligheten til å se verden på ny, i møte med nye spørsmål, nye problemstillinger, nye perspektiver.

Kan du forklare hva du bryr deg om som kunstner?

– Hvordan kunsten virker er et viktig prinsipp for meg. Dette impliserer en kontinuerlig utveksling mellom håndverk, analyse, og det å våge seg ut i det ukjente. Jeg tror kunsten spiller en grunnleggende rolle i det menneskelige: å skape tid, skape sted, skape hukommelse.

Janne-Camilla Lyster er godt kjent med å jobbe innen flere former for kunst og kunstuttrykk, og ser både sammenhenger og ulikheter i de forskjellige måtene å uttrykke seg kunstnerisk på:

– Ja, jeg er også forfatter, og har skrevet dikt, essays og romaner. I tillegg kan man vel trygt si at jeg har en over gjennomsnittet stor interesse for ny musikk, typografi og publikasjoner.

– Både i det skrivende, utøvende og koreografiske, finnes det sanselige og kompositoriske aspekter som snakker «samme språk». Samtidig har de ulike kunstuttrykkene sine særegenheter, som igjen kan ha overføringsverdi. I doktorgradsprosjektet mitt, «Koreografisk poesi: Utvikling av litterære partiturer for dans», undersøkte jeg utvekslingen mellom poesi og bevegelse.

– Kanskje kan man si at kunsten er et redskap man kan lytte til verden med. Man hører ulike toner gjennom ulike redskap.

Stillingen som førsteamanuensis i koreografi er tilknyttet MA koreografi, og Lyster skal også undervise noe på bachelornivå.