Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ny designserie på Kunsthøgskolen

Ny designserie på Kunsthøgskolen

For første gang arrangerer avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo en forelesningsrekke under tittelen Design Talks Night. Første forelesning er ved de nyskapende digitale formgiverne i Bengler. Gratis og åpent for alle!

– Poenget med denne arrangementsrekken er å presentere interessante fagfolk med ulik tilknytning til designfagene – både interne og eksterne, nasjonale og internasjonale - og løfte den faglige samtalen ut over fagfellesskapet på Kunsthøgskolen i Oslo og studentenes arbeidsrom. Alle som ønsker å delta er velkomne. Vi håper på fullt bibliotek! sier Karianne Bjellås Gilje, dekan på avdeling Design, som har initiert den nye forelesningsrekken.

Design Talks Night skal fungere som en motor for kritisk refleksjon og åpen, offentlig debatt, både innen designfeltet og i en større samfunnskontekst. Serien starter høstsemesteret 2016, og vil fortsette i 2017.

–Ved siden av undervisning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, er det del av vårt samfunnsoppdrag å formidle. Samlebetegnelsen «design» rommer fagområder som har svært stor påvirkning på mennesker og samfunn, men der den faglige diskusjonen, med stort betydning utenfor fagmiljøet, primært foregår i lukkede fora, sier Gilje.

Avdeling Design på Kunsthøgskolen i Oslo arbeider i en ubrutt linje tilbake til 1818, da tegneskolen som siden ble til Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) ble etablert og har utdanningsprogrammer for bachelor, master og stipendiater. Avdeling Design er Kunsthøgskolens største avdeling, med vel 150 studenter. En rekke designere som i dag markerer seg som toneangivende i Norge innen grafisk design og illustrasjon, kles- og kostymedesign og møbeldesign og interiørarkitektur har sin utdanning fra KHiO.

Design Talks Night

Foredragsrekken Design Talks Night arrangeres av avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo en tirsdag i måneden. Gratis inngang, åpent for alle. Foredragsrekken er støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Arbeidsgruppen for foredragsserien er Andreas Berg, professor i illustrasjon, Vigdis Ruud, høgskolelektor i interiørarkitektur, Charlotte Bik Bandlien, høgskolelektor i teori og metode, Peter Løchstøer, førsteamanuensis og fagansvarlig for kles- og kostymedesign, Ylva Greni Gulbrandsen, student, samt dekan for avdeling Design, Karianne Bjellås Gilje.

Program høstsemesteret 2016

Tirsdag 11. oktober kl 18: Bengler/Even Westvang og Simen Svale Skogsrud: «Hvordan gi form til et digitalt materiale?»

Tirsdag 1. november kl 18: Metahaven/Vinca Kruk: “Can Jokes Bring Down Governments?”

Tirsdag 22. november kl 18: Stephen Wright: Mot et leksikon for bruk