Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Prosjektleder Heidi Haraldsen gleder seg over at prosjektet Læringsavatar har fått millionstøtte. Hun ser frem til å starte det banebrytende arbeidet som skal bidra til bedre digitale løsninger for bevegelsesfag som dans.
Prosjektleder Heidi Haraldsen gleder seg over at prosjektet Læringsavatar har fått millionstøtte. Hun ser frem til å starte det banebrytende arbeidet som skal bidra til bedre digitale løsninger for bevegelsesfag som dans.

Millioner til Læringsavatar

Det 3-årige prosjektet Læringsavatar, har blitt tildelt nær 4,9 millioner av Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (Diku) gjennom Program for studentaktiv læring. Prosjektet skal bidra til bedre digitale løsninger for bevegelsesfag som dans, og er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norges Idrettshøgskole (NIH), Høyskolen Kristiania og HLM Produksjoner.

–Prosjektgruppen i Læringsavatar er både stolte og glade for tildelingen. Vi la inn mye arbeid i søknaden, og prosessen har vært veldig lærerik, sier prosjektleder Heidi Haraldsen, som også er prorektor for utdanning ved KHiO og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater.

–Vi gleder oss til å starte dette banebrytende arbeidet, og ser fram til å dele resultater etter hvert. Det at vi nå har gått inn i en ny nedstengning, viser at prosjektet har stor relevans, vi blir tvunget til å utnytte teknologi og digitale flater, prosjektet vårt forsøker å finne løsninger rundt dette på fagenes premisser, og det å gå over fra et 2D til 3D format hvor en kan se bevegelse i rom fra ulike perspektiv og vinkler vil bety mye for dans, sier Haraldsen og fremhever Veslemøy Ellefsen, førstelektor ved PPU, som en viktig bidragsyter i prosjektet.

I søknaden vises det til at bruk av digitale hjelpemidler under koronapandemien har vist seg svært utfordrende i forhold til å overføre pedagogiske tilnærminger for undervisning i bevegelsesfag fra det fysiske rommet - studio, gymsal og scene, til det digitale rommet i sanntid gjennom bruk av digitaleverktøy utviklet for møter på nett som Zoom og Teams. Problemer som oppstår er for eksempel forsinkelser i lyd fra pedagogens datamaskin til lyden elevene hører som påvirker timingen på bevegelsene de skal utføre og mangel på nok informasjon i bildet, for eksempel om bevegelser som går i dybderetningen og nøyaktig hvor i kroppen en bevegelse starter.

–Gjennom prosjektet ønsker vi å flytte lærerutdanningen vår enda mer mot framtiden, ikke bare med økt bruk av teknologi og digitale ferdigheter, men også ved å utforske og utvikle læringsrommet ‘undervisningslaboratorium’ som utforsking, simulering og veiledning av undervisning for studentene våre. Og vi er glade for at vi også kan knytte følgeforskning til prosjektet, og slik få utviklet evidensbasert kunnskap om våre utdanninger.

Prosjektet Læringsavatar skal bidra til studentaktivlæring i dans og bevegelse gjennom utforskende bruk av en digital læringsressurs i studentenes undervisningspraksis. Gjennom læringsformatet ‘undervisningslaboratorium’ skal PPU-lærerstudenter på KHiO og NIH jobbe eksperimenterende og problembasert på tvers av studiets tre hovedemner; pedagogikk, didaktikk og praksisopplæring.


Vurderingskomitéen sier bl.a. dette om prosjektet:

"Ansökan lyfter fram det underutvecklade och underutforskade området teknologisk professionskompetens inom lärarutbildning i estetiska ämnen som tidigare varit bundet till fysiska rum i analog tid.»


Program for studentaktiv læring
er en strategisk viktig utlysning i oppfølging og realisering av målene i «St.mld 16 2016/17: Kultur for kvalitet i høyere utdanning» og «St.mld 16 2020/21 Utdanning for omstilling. Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning». I år tildeles 67,3 millioner kroner fordelt på 15 prosjekter.