Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Merete Røstad.
Merete Røstad.

Merete Røstad ny førsteamanuensis

Merete Røstad er ansatt i stilling som førsteamanuensis i Kunst og offentlige rom. Hun tiltrer 50% åremålsstilling for en periode på 6 år den 15. august.

Røstad er for tiden stipendiat ved avdeling Kunst og håndverk og arbeider med skulptur, installasjon og intervensjon. Blant annet handler arbeidene hennes om hvordan vi leser sporene fra fortiden. Hun arbeider i det offentlige rom og samhandler med samfunnet rundt. Arbeidene hennes utforsker potensialet innen rom og forgjengelige konstruksjoner som en katalysator for å engasjere seg i historie, identitet og minne. Stipendiatprosjektet hennes avsluttes med Høring 7. september. Disputasen blir ca 4 måneder senere.

–For meg, påvirker ikke kunsten og offentlige rom bare steder og byrom, men utfordrer oss og er med på å opprettholde en kritisk samtale i en større offentlighet. Kunst og offentlig rom er med på å skape en økt bevissthet og en dypere forståelse av oss selv, vår samtid, og lesningen av vår historie. Gjennom en faglig kontekstualisering av omgivelsene og møtene med menneskene som omgir oss.

Røstad forteller at før hun startet som stipendiat i 2014 var hun med på oppstarten av masterprogrammet i Kunst og offentlige rom.

–Jeg gleder meg til å bidra til å videreutvikle masterprogrammet i et arbeidsfellesskap og arbeidsmiljø hvor studenter og fagkunnskap står i fokus. En viktig motivasjon for å søke stillingen var at jeg vil få anledning til å jobbe med å styrke programmet i skjæringspunktet mellom alle fagretningene som er berørt. Jeg ønsker også å bidra til å forsterke kontakten med det praktiserende feltet og relevante institusjoner som kan sikre studentene en god overgang til tiden etter studiene.

Bio:

Merete Røstad er billedkunstner, pedagog og kurator med en praksis forankret i undersøkelser av kollektiv hukommelse, minnearbeid og arkiv. Røstad tar som regel utgangspunkt i offentlige rom og fellesskap. Gjennom sine prosessbaserte prosjekter utforsker hun vår bevisste og ubevisste interaksjon med historiene som preger våre omgivelser, og hvordan vi leser sporene som er igjen. I løpet av sitt stipendiat ved Kunst og Håndverk ved Kunsthøyskolen i Oslo (2014 - ) har Røstad initiert prosjektene Folkets Hus(2015), Kammer (2017) og Høring (2018). Prosjektene undersøker stedets sosiale og politiske betydninger som utgangspunkt for i refleksjoner rundt kollektivt minne i offentligheten. I tillegg problematiseres alternative måter å minnes på i det offentlige rom. Røstad har en MFA i Kunst i offentlig rom og nye kunstneriske strategier fra Bauhaus-Universität Weimar, og en BA fra Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Hennes prosjekter har blitt vist internasjonalt i offentlig rom, på festivaler og i gallerier og museer. Røstad bor og arbeider i Berlin og Oslo.

Les mer:

Merete Røstads stipendiatprosjekt
The Participatory Monument
Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere

Master i Kunst og offentlige rom

Art and Public Space prosjektside for Kunst og offentlige rom