Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Markus Degerman ansatt som dekan på KHiO

Markus Degerman ansatt som dekan på KHiO

– Samfunnet trenger mer enn noen gang tilgang til kunst og kultur som folk kan relatere til, finne interessant og som kan gi nye perspektiver, sier Degerman.

Kunsthøgskolen i Oslo har ansatt Markus Degerman som dekan ved avdeling kunst og håndverk i en åremålsstilling på fire år.

Degerman (51) er ingen nykommer på KHiO. Han startet som dekan på avdelingen allerede i oktober 2019, og ble i 2021 rektor i en interimperiode fram til han ble valgt som rektor for to år. Degerman kom tilbake til kunst og håndverk for å fungere som dekan etter at rektorperioden gikk ut 31. juli 2023. 

Om motivasjonen for å takke ja til stillingen som dekan, sier han videre:

– Takket være en kunstnerisk historikk forankret i slikt som materialer, teknikker og håndverk, har avdeling kunst og håndverk en konkret, kunstnerisk tilnærming til mange av de problemstillingene som kjennetegner høyere kunstnerisk utdanning i dag. Det vil si, det finnes en grunnleggende tiltro til den kunstneriske praksisens innhold og virkning. Å få muligheten til å organisere og lede forskning, utdanning av studenter og doktorander på en avdeling som kunst og håndverk, med sin kunstneriske bredde og innretning, er derfor noe av det mest interessante jeg kan tenke meg å gjøre.

Degerman er kunstner med bakgrunn fra både visuell kunst og arkitektur. Han er utdannet ved Kungl. Konsthögskolan, Konstfack og Konsthögskolan i Umeå. Han har arbeidet som professor og instituttleder for Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø og vært leder i komiteen for kunstnerisk forskning ved Vetenskapsrådet i Sverige.

Degerman har bred bakgrunn som kurator og utstiller og fra design, teori og undervisning. Som kunstner har han arbeidet mye med romlig design i ulike omgivelser som offentlige rom, byrom og kunstinstitusjoner, blant annet fra design- og arkitektkontoret Uglycute i Stockholm.

– Med Markus Degerman har KHiO fått en dekan som kjenner KHiO godt og som sikrer verdifull kontinuitet, sier rektor Marianne Skjulhaug: – Jeg er veldig takknemlig for at Markus blir med videre og ser frem til godt samarbeid.

Degerman starter åremålsperioden sin 1. august 2024.