Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fra venstre ses Hanan Benammar og Marianne Heier fra arbeidsgruppen til utstillingen BETWEEN THE LINES og Josse Thuresson 1BA-student fra Kunstakademiet som har bidratt til projektet.
Fra venstre ses Hanan Benammar og Marianne Heier fra arbeidsgruppen til utstillingen BETWEEN THE LINES og Josse Thuresson 1BA-student fra Kunstakademiet som har bidratt til projektet.

Kunstnerreaksjon på #MeToo

Over hundre kunstnere deltar i gruppeutstillingen BETWEEN THE LINES som en reaksjon på #MeToo. Kjente kunstnernavn og studenter vil bli presentert side om side med plakater av samme størrelse.

Stine Hebert–Vi har 118 verk som skal opp i Resepsjonsgalleriet i løpet av fredag, dagen før åpningen, det blir travelt, men jeg tror resultatet blir kjempebra, sier dekan ved Kunstakademiet Stine Hebert, som har initiert arbeidsgruppen for prosjektet BETWEEN THE LINES – kunstnernes svar på #MeToo.

Arbeidsgruppen består av kunstnerne Liv Bugge, Ane Graff, Marianne Heier og Hanan Benammar i tillegg til Stine Hebert. Hebert forteller at det var stor respons da de etterlyste verker og innleveringsfristen ble tøyd, men til slutt måtte det settes strek, selv om det fremdeles kommer tilbud som de gjerne skulle tatt med.

Solidaritet
–Dette er kunstnernes arrangement, ikke KHiOs, men det er likevel viktig at Kunstakademiet og Kunsthøgskolen utgjør en plattform for visningen, ettersom institusjonen er en viktig medspiller i økosystemet for kunstscenen, og det er en tid for å reflektere og være selvkritisk. Det som er spesielt i dette prosjektet, er at et bredt spektrum av billedkunstfeltet står side om side, fra studenter til internasjonalt anerkjente kunstnernavn.

Hebert forteller at arbeidsgruppen håper dette initiativet vil bli utgangspunktet for en bredere bevegelse. Så langt har det ikke kommet noe samlet initiativ fra det norske billedkunstfeltet i forbindelse med dette historisk viktige øyeblikket. Sett samlet retter bidragene søkelyset på problemstillinger som sexisme, rasisme, homofobi og klassekonflikt, og søker dermed å inspirere og opplyse et felles ønske om endring.

–Vi vet at bladet Kunstkritikk og Nasjonalmuseet vil bruke utstillingen som utgangspunkt for å opprette debattarrangement utover våren, det er vi veldig glade for.

Utstillingens etterliv
–Det er en kompleksitet og stor diversitet i verkene, det vil man merke på utstillingen. Vi i arbeidskomiteen har bestemt at vi ikke skal være dommere og vi har ikke sensurert noe bidrag.

Etter utstillingsperioden vil et utvalg av plakatene stilles ut forskjellige steder på KHiO, den blir et diskusjonsmoment som får et etterliv i hverdagen til de som jobber og studerer ved skolen. Det jobbes også med å få støtte til å gi ut en publikasjon i etterkant av utstillingen.

–Vi håper det kan bidra til å gi det nødvendige rom for ettertanke og inspirere til hvordan vi skal bevege oss videre herfra.


Mer informasjon og åpningstider finner du i  Between the Lines – kunstnernes svar på #MeToo