Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Representantar frå KHiO, Politihøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen, Noregs musikkhøgskole, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høyskole underteiknar den nye samarbeidsavtalen om studentombod. Foto: Sandra Magnussen, Politihøgskolen
Representantar frå KHiO, Politihøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen, Noregs musikkhøgskole, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høyskole underteiknar den nye samarbeidsavtalen om studentombod. Foto: Sandra Magnussen, Politihøgskolen

Kunsthøgskolen får studentombod

Kunsthøgskolen går saman med fem andre høgskolar og etablerer ei felles ordning med studentombod.

Gro Smenes Mg 0209-Dette er ei god løysning for Kunsthøgskolen, seier Gro Enerstvedt Smenes, seksjonssjef for studium, forsking og formidling ved KHiO. -Ulike modellar har vore diskutert og vi har saman blitt einige om å finansiere ei full stilling som skal inngå som ein del av studentombodstenesta ved Uniersitetet i Oslo. Dette gjev studentombodet eit større fagmiljø og våre studentar eit betre tilbod.

Avtale mellom seks institusjonar

KHiO skal samarbeide med Politihøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen, Noregs musikkhøgskole, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høyskole om eit felles studentombod som skal ha kontor på Blindern. Dei seks høgskulane skreiv under avtale om samarbeid 15. oktober 2019. Prosessen med å rekruttere ein person til stillinga er i gang og så snart personen er i gang vil studentar og tilsette få meir informasjon. Studentombodet skal mellom anna vere ein nøytral part i møte mellom studenten og institusjonen og gje råd om kva rettar du har som student og rettleiing i korleis studenten går fram med saka si.

Les også: Khrono 19.11.2019: Seks mindre høgskoler skal ha eget studentombud på Universitetet i Oslo

Lovheimla ordning

Lov om universitet og høgskolar blei endra med verknad frå 1. august 2019 då lova fekk dette tillegget:

§ 4-17. Studentombud
(1) Styret skal sørge for at alle studenter har tilgang til et studentombud.
(2) Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.
(3) Departementet kan gi nærmere forskrift om studentombud.

Spørsmål om Studentombod?

Kontakt Seksjon for studium, forsking og formidling
Gro Enerstvedt Smenes, seksjonssjef, e-post: grosmene@khio.no
Anette Christensen, teamleiar studieadministrasjon, e-post: anette.christensen@khio.no