Hanna Björkdahl
Hanna Björkdahl

KHiO-student får Uddevalla kulturstipend 2016

Hanna Björkdahl som studerer 3. år bachelor i medium- og materialbasert kunst ved avdeling Kunst og handverk får årets kulturstipend frå Uddevalla kommune i Sverige.

Stipendet på 25.000 svenske kroner blir delt ut til personar som gjennom sine aktivitetar er nært knytt til Uddevalla. Stipendet skal bidra til å fortsette studiet og hennar utvikling.

Björkdahl deltar i utdelingsseremonien 15. desember i Uddevalla, Sverige.

Meir informasjon på Uddevalla kommune.