Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Illustrasjon: Rektorkjedet til KHiO er utforma av Ingjerd Hanevold, professor emerita i metall- og smykkekunst.
Illustrasjon: Rektorkjedet til KHiO er utforma av Ingjerd Hanevold, professor emerita i metall- og smykkekunst.

KHiO får tilsett rektor

Kunsthøgskolen i Oslo skiftar styringsordning frå valt til tilsett rektor, vedtok KHiO styret på møte 13. september 2022. Den nye ordninga skal gjelde frå 1. august 2023 då valperioden til noverande rektorat går ut.

I styrevedtaket, S-sak 45/22, heiter det:

  1. Styret vedtar å innføre styringsordning med tilsatt rektor for perioden august 2023 - juli 2027, jf. UH-loven § 10-1.
  2. Styret gir rektor og direktør mandat til å sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til endringer i organiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo som følge av ny styrings- og ledelsesmodell.
  3. Styret gir direktør fullmakt til å innhente konsulentbistand i prosjekt- og rekrutteringsarbeid, til sammen 1,5 mill eks. mva.

Knapt styrefleirtal for ny ordning

Styret var delt der 6 stemte for tilsett rektor og 5 stemte for valt rektor. Fleirtalet på seks som vedtok styringsordning med tilsett rektor bestod av alle dei fire eksterne styrerepresentantane og to av styrerepresentantane frå dei tilsette. Mindretalet på fem som stemte for å halde fram med valt rektor bestod av to styrerepresentantar frå dei tilsette, to studentrepresentantar og styreleiar.