Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

KHiO akkreditert som vitskapleg høgskole

KHiO akkreditert som vitskapleg høgskole

NOKUT styre vedtok 12. desember akkreditering av Kunsthøgskolen i Oslo som vitskapelig høyskole.

NOKUT fatta tilsvarande vedtak i 2015, men blei i 2017 bedt av Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre ei supplerande vurdering i høve til skjerpa krav til institusjonsakkreditering. I rapporten frå den supplerande vurderinga konkluderer dei sakkkunige m.a. med at utdanninga og det kunstnariske utviklingsarbeidet ved Kunsthøgskolen har eit høgt internasjonalt nivå.

I brev av 12.12.2017 frå NOKUT til Kunsthøgskolen heiter det m.a.:

Kunsthøgskolen i Oslo tilfredsstiller kravene til akkreditering slik disse er utformet i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-5 og § 3-7, og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 3-1. Kunsthøgskolen akkrediteres som vitenskapelig høyskole for fagområdet kunst.
NOKUT har 12. desember 2017 oversendt orientering om vedtaket til Kunnskapsdepartementet i samsvar med forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskole § 3-5 (5).

Med bakgrunn av vedtaket i NOKUT har Kunsthøgskolen i Oslo i brev av 14.12.2017 til Kunnskapsdepartementet søkt om endring av institusjonskategori til vitskapleg høgskole innan fagområdet kunst.

Les også: NOKUT: Kunsthøgskolen i Oslo akkreditert som vitenskapelig høyskole

Les også: Krono: Kunsthøgskolen gjennom nåløyet