Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Jorge Manilla Navarrete
Foto: Rika Van Hoeve
Jorge Manilla Navarrete Foto: Rika Van Hoeve

Jorge Manilla ny professor i metall og smykkekunst

Kunsthøgskolen har tilsett Jorge Manilla som professor og fagområdeansvarleg i metall og smykkekunst ved avdeling Kunst og handverk.

- Eg er stolt og glad for at Jorge Manilla har takka ja til eit professorat på KHiO, seier Ellen Aslaksen, dekan ved avdeling Kunst og handverk. - Jorge Manilla er ein aktiv og tydeleg stemme i det internasjonale metall- og smykkefeltet. Han er ein kunstnar med eit stort engasjement og entusiasme for undervisning og samarbeid med studentane. Bakgrunnen frå både Sør-Amerika og Europa gir ei særeigen breidde til kunstnarskapen og til hans pedagogiske ambisjonar. Manilla vil bli eit viktig bidrag til vidareutviklinga av metall- og smykkeundervisninga ved avdeling Kunst og handverk. Vi gler oss til å samarbeide med han, seier Ellen Aslaksen.

Jorge Manilla Navarrete er opphaveleg frå Mexico og bur og arbeider for tida i Belgia. Han er utdanna frå San Carlos Academy og Escuela de Diseño y Artesanías (INBA) i Mexico City. I 2003 tok han bachelor i skulptur ved The Royal Academy of Fine Art i Ghent. I 2006 master i smykkekunst og sølvsmed frå St Lucas University College. Han arbeider for tida med ein PhD med tittelen «Other Bodies Design» ved Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen, Belgia og underviser også ved fleire kunsthøgskolar på dei fem kontinenta.

Manilla skal arbeide som professor og fagområdeansvarleg i metall og smykkekunst. Fagområdet vektlegg prosessorienterte arbeidsmetodar med moglegheit for spesialisering i materialtilverking innan smykkekunst og korpus/objekt/skulptur. Til professoratet ligg ansvar for undervisning, rettleiing og kunstnarleg utviklingsarbeid og å ta omsyn til både fagets historie og til utviklingstrekk i samtidskunsten.

Jorge Manilla tiltrer stillinga 1. januar 2017 i eit åremål på seks år. Han tar over etter Anders Ljungberg.

Sjå også nettstaden www.jorgemanilla.com

Les også intervjuet i Art Jewellery Forum "Jorge Manilla: Oscurate Sacrifices"