Jacopo Spirei ansatt ved Operahøgskolen

Operaregissøren Jacopo Spirei er ansatt som ny førsteamanuensis ved Operahøgskolen.

Spirei kommer fra Firenze i Italia, og har sin utdannelse fra Art, Music and Dramatic Arts fra University of Bologna og New York Film Akademi. Han har lang og solid erfaring som operareggisør, og har samarbeidet med anerkjente regissører og operahus rundt i hele verden. Han har også et lengre samarbeid bak seg med Det Kongelige danske Operakademi, og hatt stor glede av å undervise unge lovende operatalenter.

Operahøgskolen har fått en svært kvalifisert og erfaren regissør som vil være med på å prege og utvikle utdanningen videre.

http://jacopospirei.com/