Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utsnitt fra nettsiden Designavgang.no som ble designstudentenes digitale alternativ til avgangsvisninger og -utstillinger koronavåren 2020.
Utsnitt fra nettsiden Designavgang.no som ble designstudentenes digitale alternativ til avgangsvisninger og -utstillinger koronavåren 2020.

It's Nice That!

It’s Nice That har på sin nettside kåret Designavgang 2020 som en av topp fem avgangsprosjekter på verdensbasis. Organisasjonen jobber for å fremme kreativitet verden over.

–Det er hyggelig at det vi jobber med blir sett og fremhevet. Vi er i vårt andre år som designstudio, og den slags er ikke noe vi får hver dag, sier Thomas Karlsen, som sammen med Saralinn Hembre Singstad og Thor Merlin Lervik utgjør designstudioet Mandag. Alle tre bacheloravgangsstudenter ved KHiO i 2018. De tidligere studentene var i utgangspunktet hyret inn for å lage en fysisk avgangsutstilling for studentene på design.

–Vi var i konseptfasen til utstillingsdesignet av designavgang sammen med Josef Leupi, redaktør og Vilde Rapp Riise, utstillingskoordinator ved KHiO, da pandemien kom, og det ble klart at utstillingen måtte omgjøres til en digital utgave. Sånn sett ble det noen nye problemstillinger, og vi måtte omstille oss. Man navigerer jo en digital utstilling annerledes enn en fysisk, og derfor prøvde vi å lage løsninger som kom studentene til gode. For eksempel at de skulle ha relativt stor kontroll på hvilket visuelt materiale som er på prosjektsidene deres, mengde og type materiale, rekkefølge osv. Vi ønsket heller ingen fremheving av noen utvalgte prosjekter, men i stedet ha likestilte oversikter over prosjekter.

Statistikken viser at antall seer tall på den digitale avgangsutstillingen Designavgang 2020  er over 3100 unike brukere, med over 4300 besøk, og med et gjennomsnitt på litt over 3 minutter.

–Noe av det hyggeligste og mest spennende med dette prosjektet var å se resultatet av alle de gode avgangsprosjektene studentene har jobbet med, i en krevende periode. At siden er godt besøkt er kjempebra. Det hjelper selvsagt at dette er et arrangement som vanligvis er godt besøkt hvert år, og at hva KHiOs studenter gjør er interessant for mange, både folk fra fagfeltene og andre. I tillegg når man bredere ut, da særlig internasjonalt, ved å satse på nett. På mange måter er det jo også en lavere terskel å besøke en nettside enn å dra på en avgangsutstilling. Men det er fint å se at avgangsutstillingen er noe folk er nysgjerrige på, selv om den da kun er på nett.

Vår egen boble

Designavgang 2020 er også promotert på instagramsiden @itsnicethat  Her er avgangsprosjektet Baby Moon, av bachelorstudentene Chris Le og Anna Bremnes Aanonsen trukket frem som eksempel.

Instagram @itsnicethat–Dette var en gladmelding, sier Chris da han får vite at den digitale avgangsløsningen er løftet frem på det internasjonale nettstedet. 

–I og med at vi ikke har fått en fysisk visning (enda!) så var det både passende og motiverende å få eksponering på It's nice that. Det gir oss nytt driv til å nå ut til enda flere og å gjennomføre prosjektet i flere former og formater i en stadig videreføring.

Chris forteller at dialogen mellom han og Anna startet digitalt helt fra begynnelsen på grunn av Covid-19.

–Allerede da så vi nødvendigheten av at det digitale må bære prosjektet vårt videre. Det fysiske lever fortsatt, men har fått et nytt liv i dokumentasjon og presentasjon gjennom fotoserien som gir sterke skildringer av klærne og “naturen” og filmen som setter stemningen igang - da kanskje et push mot et psykologisk plan. Selvfølgelig var det krevende å jobbe isolert uten å ha tilgang på noen fysisk sømhjelp, men samtidig kunne vi jobbe i et vakum, vår egen boble, og hjelpe hverandre å finne på ideer - virkeligheten av et nytt og ukjent terreng tok oss på bar bakke. Med dette ble rammene for vår arbeidsprosess kondensert, intens og dynamisk.

Følg
CHRIS LE @chrisleestudio
ANNA BREMNES AANONSEN @ublustudio

Baby Moon, av bachelor studentene Chris Le og Anna Bremnes Aanonsen, kles- og kostymedesign avgang 2020. Fra siden Designavgang 2020.

Baby Moon
I bachelorprosjektet vårt utforsker vi hvordan man gjennom en forening av to eksplisitte formspråk kan skape en hybrid visuell verden som arbeidsmetode for å skape et innovativt og kontemporært klesuttrykk. Som kunstnerisk strategi og metodikk etablerte vi oss selv som karakterer i en anekdote om en ny måne i et ukjent univers.

Hvor Anna og Chris er fra to ulike planeter med en felles måne «Baby Moon» som ikke roterer og har derfor en mørk side de aldri egentlig ser. Men på nettopp den mørke siden møtes de for første gang, hvor mørke hav og tomme rom inspirerer de videre til å danne et felles nytt uttrykk. Hver deres planet i kombinasjon med den mørke siden skaper formelen 1+1=3.

Å kunne presentere prosjektet vårt digitalt gjorde det lettere å skape en inngang og inntrykk av det visuelle miljøet og følelsen av hvordan det er å være på «Baby Moon». Konseptet vårt med levels i klærne og funksjonene kom derav tydeligere fram. Sammen med landskapet vi så for oss på denne månen, fikk vi gjennom fotografiene og filmen til å videreføre dette ut på sosiale kanaler med titler for å referere til de forskjellige nivåene og klimaet antrekket hører til. Et fullstendig ben her, og et halvt der - disse nivåene oppnår man stadig i reisen på denne måne-utforskningen.

Se presentasjon av prosjektet på Designavgang 2020