Intervju med Christine Nypan

Hva får en danser med en aktiv karriere til å søke seg til praktisk-pedaogisk utdanning?

Intervju med Christine Nypan

Hvem er du og hva er din bakgrunn?

Christine Nypan: Jeg har danseutdannelse med statlig eksamen (Bachlor) EAT Jazz, fra Paris. Videre har jeg spesialisert meg og utdannet meg i urbane dansestiler. Jeg har jobbet som danser, pedagog og koreograf i Norge, Frankrike, Brasil og USA.

Hvorfor søkte du PPU og KHiO?

Jeg ville tilegne meg kompetanse om hvordan jeg kan videreformidle egen kunnskap innen dans. Som lærer og utøver av urbane danse stiler ønsket meg en større bevissthet rundt det pedagogiske aspektet.

Hvordan er det å være student på PPU og KHiO?

Det er hardt arbeid, dyktige forelesere og veileder. Mye refleksjon rundt valg, visjoner og verdier.

Har dette studiet påvirket deg som utøver/kunstner?

Det har gjort meg mere bevisst på hvordan dansen har vært med på å forme min personlighet og selvverd. Det har tydeliggjort verdien av kunnskapen jeg sitter på og hva jeg syntes er viktige egenskaper og kvaliteter som utøvende danser.

Hvordan ser du for deg din videre yrkeskarriere?

Jeg vil jobbe videre som utøvende danser, pedagog og koreograf.

Hva brenner du for og hvilke visjoner har du?

Å skape prosjekter der dans/kunst kan være med å hjelpe mennesker til å finne sinn verdi og gi dem tro på sine egne ressurser, tradisjoner og muligheter. Jeg ønsker å skape en arena der forskjellige danse stiler og utrykk kan utforske og lære av hverandre. Gjennom felleskap og eksperimentering ønsker jeg å være med på å utvikle nye sceniske utrykk.