Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ikke splitt kunst- og håndverksfaget

I en allmenndannende grunnskole bør det være like verdifullt å utforske det visuelle språket som det muntlige og skriftlige, skriver dekanene Karianne Bjellås Gilje og Ellen Aslaksen.

Det er i en kronikk i Aftenposten at de to KHiO-dekanene ved Design og Kunst og håndverk tar til motmæle mot forslaget til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

«Praktisk-estetiske ferdigheter er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra gleden over å kunne få til noe med egne hender og påvirke nære omgivelser, til kreativ nytenkning og problemløsning i et større samfunnsperspektiv. Å dele faget kunst og håndverk i et mer teoretisk kunstfag og et praktisk håndverksfag, vil svekke elevenes muligheter til å oppøve nettopp slik sammensatt kompetanse, som er etterspurt både i skole, arbeidsliv og samfunn. Kunst og håndverk er to sider av samme ark. Om kunnskapsministeren vil ta kreative læringsprosesser på alvor, gjør han klokt i å ikke forsøke å rive dette arket i to», skriver Bjellås Gilje og Aslaksen.

Les hele kronikken i Aftenposten 9.4.2017

Grunnskolens læreplan er under revisjon, med bakgrunn i blant annet Stortingsmelding 28 (2015-2016): «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet».

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix (Aftenposten)