Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Idar Kreutzer ny styreleiar på KHiO

Idar Kreutzer ny styreleiar på KHiO

Kunnskapsdepartementet har utnemnt nye styremedlemmar til Kunsthøgskolen i Oslo. Idar Kreutzer blir ny styreleiar.

Etter at departementet har oppnemnt eksterne representantar, og dei tilsette og studentane på KHiO har valt sine representantar, ser det nye styret slik ut:

Oppnemnde av Kunnskapsdepartementet

Leiar

 • Idar Kreutzer, områdedirektør, NHO

Styremedlemmar

 • Petter Snare, dagleg leiar, Kode Kunstmuseer og komponisthjem
 • Inger Østensjø, pensjonist, tidlegare mellom anna direktør i KS
 • Sara Kristofferson, professor i designhistorie, Konstfack

Varamedlemmar

 • Kjell Magne Mælen, pensjonert førsteamanuensis, UiT Noregs arktiske universitet
 • Trude Gomnæs Ugelstad, kunstnarisk direktør, Sørlandets kunstmuseum

Sjå også pressemelding frå Kunnskapsdepartementet

Tilsette i undervising- og forskarstillingar

Styremedlemmar

 • Solveig Styve Holte, stipendiat
 • Ane Thon Knutsen, førsteamanuensis i grafisk design
 • Maziar Raein, førsteamanuensis i teori og metode
 • Mads Thygesen, professor i anvendt dramaturgi

Varamedlemmar

 1. Josephine Jewkes, professor i klassisk ballett
 2. Hans Pitzschner Henriksen, professor og fagansvarleg for regiutdanninga
 3. Isak Wisløff, høgskolelektor i møbeldesign
 4. Pavlina Lucas, førsteamanuensis i interiørarkitektur og møbeldesign

Tilsette i teknisk-administrative stillingar:

Styremedlem

 • Trond Mikkelsen, fungerande seksjonssjef teknisk produksjon

Varamedlem

 1. Anders Hamre, snikkarmeister

Studentrepresentantar

 • Clara Claussen
 • Dariusz Stefan Wojdyga

Varamedlemmar

 • Pernille Øyen
 • Aron Tweve

Det nye styret tiltrer 1. august 2023.

Kunsthøgskolen i Oslo går frå 1. august 2023 over til ny styringsordning med tilsett rektor som er institusjonens øvste sjef.

Marianne Skjulhaug tiltrer som ny rektor og sekretær for styret.