Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Illustrasjon: Siri Dokken.
Illustrasjon: Siri Dokken.

Fritt Ord finansierer 2’er-stilling i satiretegning

Siri Dokken ansettes i en 2’er-stilling i satiretegning ved avdeling Design. Stillingen blir den første privatfinansierte stilling på Kunsthøgskolen i Oslo.

Fritt Ord-stillingen er en 20% stilling over fire år i perioden 2018–2021. Hovedmålet med stillingen er å styrke satiretegningen – den frie, meningsbærende tegningen i samtidens og fremtidens medie-Norge.

–Siri Dokken er på toppen av vår ønskeliste til å være med på denne faglige nysatsingen, sier dekan Karianne Bjellås Gilje. Vi i fagmiljøet gleder oss nå stort til å etablere samarbeidet med Siri Dokken og medie-Norge de kommende årene.

–Jeg er svært glad for å bli vist denne tilliten, sier Siri Dokken. –Jeg ser fram til å samarbeide med landets mest sentrale fagmiljø innen tegning og design om denne nysatsingen, og tror initiativet vil ha stor betydning for nytenking innen satiretegning og annen meningsbærende tegning.

–På vegne av Kunsthøgskolen i Oslo er jeg svært takknemlig for støtten fra Fritt Ord, sier rektor og styreleder Jørn Mortensen. Dette bidrar til at Kunsthøgskolen og avdeling Design kan supplere med ytterligere fagkompetanse, noe som kommer både fagmiljø og studenter til nytte. Gratulerer derfor til avdeling Design for initiativet og ambisjonen. At designmiljøet nå styrkes innen satiretegning er også et særdeles velkomment bidrag i oppkjøringen til markeringen av Tegneskolens 200-års jubileum i 2018.

Les også: Dagsavisen 14.11.2017: Blir første norske professor i avistegning

Tradisjon og nysatsing

Norge har en spesielt rik tradisjon for avis-/satiretegning, og landet har frembragt uvanlig mange store satiretegnere. En viktig årsak er trolig Norges historie – et lite og lenge undertrykt land som etter 1814 hegnet om sin uavhengighet og om grunnlovens paragraf 100, som tillot alle borgere «Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand».

En annen årsak til satiretegningens sterke stilling i Norge er mangfoldet av aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner som benyttet seg av tegnere – og at «tegneskolen», som senere skiftet navn til Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), ble etablert allerede 1818. I 1996 gikk SHKS inn som del av KHiO.

–Avdeling Design ved KHiO arbeider i en ubrutt linje tilbake til 1818, sier dekan Karianne Bjellås Gilje. –Bare fire år etter at Norge fikk egen grunnlov, ble skolen som skulle forme det visuelle uttrykket til den selvstendige staten etablert. Vår institusjon har en imponerende liste over alumni å vise til innen satiretegning, blant andre Olaf Gulbransson, Finn Graff, Nils Aas, Randi Monsen, Fredrik Stabel, Ulf Aas, Borghild Rud, Inge Grødum, Egil Nyhus, Firuz Kutal, Randi Matland, Ørjan Jensen, Bendik Kaltenborn (pt. stipendiat ved avd. Design) og Siri Dokken.

Verdens viktigste symbol på ytringsfrihet

–Vi er stolte over at svært mange av de som har ytret seg med sin strek og satt dype spor i den norske samfunnsdebatten har utdanningsbakgrunn fra vår institusjon, sier Bjellås Gilje. –Egil Nyhus har kalt satiretegningen «verdens viktigste symbol på ytringsfrihet». Det er en faglig drøm når vi nå, i tide til markeringen av tegneskolens 200-årsjubileum i 2018 og i samarbeid med Fritt Ord har på plass en ny satsing innen satiretegning. Vi er svært takknemlig overfor Fritt Ord for at de støtter dette initiativet.

–KHiO ønsker å bruke denne muligheten til å ansette en fagperson med særlig faglig og kunstnerisk kompetanse som ikke fanges opp av generelle, akademiske kompetansekriterier, og der tilsettingen gjør at institusjonen etablerer kontakt med viktige fagmiljø innen samfunns- og kulturlivet.

-Dette er en historisk mulighet til å styrke bevisstheten om satiretegningens rolle i samfunnsdebatten langt ut over et kunst- og designfaglig miljø, og ikke minst drive konkret, faglig nyskaping. Vi vil bidra til å sikre at satiretegningen ikke svekkes, men fortsetter å tilføre de redigerte mediene viktige, frie ytringer på kunstnerisk høyt nivå, sier Karianne Bjellås Gilje. – Det er allerede interesse for satiretegning blant våre talentfulle studenter på grafisk design og illustrasjon. Et eksempel fra i år er Viktor Gjøvåg Khoury. Han laget en kommenterende tegning til nyhetsbildet hver dag i mars 2017, som ble til bachelorprosjektet «Scizo Satiricus». Når vi fra 2018 får tilført fagmiljøet ytterligere kunstnerisk kompetanse på dette feltet, ser jeg frem til å se hvordan nye studenter griper sjansen til å eksperimentere og lære mer om kommenterende tegning. Våre studenter og alumni har i snart 200 år påvirket samfunnet på dette fagområdet, og vi vil legge til rette for at de skal kunne gjøre dette også i framtiden.

Kontakt:

Dekan Karianne Bjellås Gilje
Mobil +47 997 26 607
E-post kbgilje@khio.no

Tegner Siri Dokken
Mobil +47 481 13 748