Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Interiørarkitekter har en viktig kompetanse når det gjelder farger, materialer, overflater, volum og bevegelse, derfor utgjør det en stor forskjell å ta med interiørarkitektene tidlig i et byggeprosjekt. Foto: Statsbygg
Interiørarkitekter har en viktig kompetanse når det gjelder farger, materialer, overflater, volum og bevegelse, derfor utgjør det en stor forskjell å ta med interiørarkitektene tidlig i et byggeprosjekt. Foto: Statsbygg

Fremtidsløsninger for byggebransjen

Hva er det optimale bærekraftkonseptet for bygg og anlegg i fremtiden? Det er oppgaven Christian Sandbye, som studerer interiørarkitektur og møbeldesign, jobbet med i Statsbyggs årlige Summer Internship-program. Det var første gang en interiørarkitekt deltok.

Christian Sandbye studerer interiørarkitektur og møbeldesign og har fått med seg god arbeidserfaring som 'Summer intern' hos Statsbygg. Foto: KHiO– I vår gikk jeg tredje året på bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign, og tidlig på året søkte jeg på stillingen som ‘Summer Intern’ hos Statsbygg. Statsbygg hadde ikke hatt interiørarkitekter med før, så jeg argumenterte hardt for det i søknaden, smiler Christian Sandbye, som kom med som en av 26 deltakere av i alt 1106 søkere.

Gruppen hans bestod av seks medlemmer med ulik bakgrunn. De andre hadde bakgrunn som arealplanlegger, arkitekt, byggingeniør, miljøanalytiker og energifysiker. Sammen skulle de lage et forslag til bærekraftkonsept for design av en ny barne- og ungdomsinstitusjon i Stjørdal. Forslaget tok utgangpunkt i sosial bærekraft, miljø/klimaavtrykk og fleksibilitet. 

Storstuen, fra rapporten levert av Bærekraftsteamet 2023

Storstuen er det felles samlingspunktet i institusjonen, og vi har forsøkt å legge opp til at stuen skal virke appellerende ettersom vi ønsker at beboerne skal oppholde seg her store deler av tiden. Vi mener at det å stimulere til sosialt samvær er helt sentralt. …

Fra rapporten levert av Bærekraftsteamet 2023

Tidlig inn i prosessen

– Interiørarkitekter har ofte opplevd å bli tatt med i siste liten i prosjekter, men det utgjør en stor forskjell om vi kommer inn tidlig i prosessen, sier Sandbye. 

 – Prosjektet vi jobbet med var for BUF-etat i Stjørdal. Stjørdal ungdomssenter er en såkalt sikker institusjon, der man må tenke på at man ikke kan ha løse møbler som kan brukes som våpen eller materiale som kan settes fyr på. Denne typen ungdomsinstitusjoner opplever i gjennomsnitt en påtenning i uken. Vårt oppdrag var å gjøre bygget tryggest mulig for ansatte og samtidig menneskelig for de som bor der. Vi bestemte oss derfor blant annet for å bruke massivt tre som ikke så lett tar fyr, og oppleves varmt i forhold til metall eller betong. Vi valgte en tun-modell for bygget, der vi utnyttet det grønne området ute for å skjerme mot en næringspark på den ene- og en militærleir på den andre siden. Vi hadde fokus på helende arkitektur gjennom form og materialitet.

Gruppen til Christian Sandbye arbeidet blant annet med utvikling av prototyper til bærekraftkonseptet for design av en ny barne- og ungdomsinstitusjon i Stjørdal. Foto: Statsbygg

Gruppen til Christian Sandbye arbeidet blant annet med utvikling av prototyper til bærekraftkonseptet for design av en ny barne- og ungdomsinstitusjon i Stjørdal. Foto: Statsbygg

Førsteamanuensis i interiørarkitektur, Vigdis Ruud, ser en positiv utvikling for yrkesgruppen.

– Jeg synes vi opplever en tendens nå at interiørarkitekter er med i flere sammenhenger enn før, og at de også kommer tidligere med i utforming av bygg og omgivelser. Interiørarkitektene har en viktig kompetanse når det gjelder farger, materialer, overflater, volum og bevegelse. En annen faktor som er viktig å ta med, er bærekraft og gjenbruk. 80% av all bygningsmasse er eksisterende. Det bygges mye mindre enn før og i transformasjonsprosjekter er behovet for interiørarkitektens kompetanse viktig.

Privat rom ved Stjørdal ungdomssenter, fra rapporten levert av Bærekraftsteamet 2023

Majoriteten av møblene vil være plassbygd for å unngå at de blir brukt som våpen, da dette er en kjent problemstilling i dagens institusjoner. Veggene er i massivtre, mens møbleringen vil være i treverk og malt med linoljemaling med pigmenter. Dette er for at pigmentene skal trenge inn i treverket og ikke lett flasse av, som f.eks. akrylmaling gjør. Vi ønsker ikke å ha objekter som lett kan ødelegges ettersom dette inviterer til mer hærverk.

Fra rapporten levert av Bærekraftsteamet 2023

Tid for endring

Statsbyggs direktør for utvikling og digitalisering, Cathrine Mørch, sier i saken Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns at oppgavene som ble jobbet med i sommer, viser at bransjen må endre seg, men også at dette er endringer som er mulige å få til.

– Det er gledelig! Her har vi fått gode innspill og tankevekkere, som vi nå vil finne ut av hvordan vi best kan ta med oss i vårt videre arbeid.

I prosjektet hadde gruppen fokus på helende arkitektur og de valgte en tun-modell for bygget, der det grønne området skjermet mot en næringspark på den ene- og en militærleir på den andre siden. Foto: Statsbygg

I prosjektet hadde gruppen fokus på helende arkitektur og de valgte en tun-modell for bygget, der det grønne området skjermet mot en næringspark på den ene- og en militærleir på den andre siden. Foto: Statsbygg

– Vi har i flere år hatt med oss Statsbygg i emner der vi har arbeidet med eksisterende eiendommer eid av dem, forteller Vigdis Ruud. – Vi kan jo håpe at det er dette samarbeidet som har gitt Statsbygg erfaring med at det er viktig å ha med interiørarkitekter på laget. Statsbygg er en viktig aktør og eier av mange bygg og anlegg over hele landet. De er vanligvis ikke prosjekterende, men byggherre og premissleverandør for hvilke føringer de ulike situasjonene skal ha. Derfor er det svært viktig å ha dyktige fagfolk som kan beskrive hva som skal ligge til grunn for utforming både ute og inne.

Nå tar Sandbye en Master i design på KHiO og er glad for å ha fått med seg god arbeidserfaring fra Statsbygg.

– Mange steder er det krav til jobberfaring før master, slik er det ikke på KHiO, men det er absolutt å anbefale å få med seg relevant arbeidserfaring slik at man har balanse i utforsking og realitetsorientering. Også anbefaler jeg å starte søknadsprosessen tidlig!