Første møte i utvalget for mangfold og likestilling

På tampen av fjoråret hadde KHiOs nyopprettede utvalg for mangfold og likestilling sitt første møte.

Loven om likestilling og diskriminering pålegger offentlige myndigheter, arbeidslivets organisasjoner og arbeidsgivere en aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. På styremøtet 27. oktober 2020 vedtok styret ved KHiO å opprette et nytt utvalg for mangfold og likestilling på høgskolen. 

På det første møtet gikk utvalget gjennom prosessen fremover, og hvordan utvalget skal jobbe videre. Utvalget skal være bredt sammensatt med representanter fra alle KHiOs avdelinger og seksjoner, samt studenter, og en ekstern representant. 

Ser frem mot arbeidet videre

Målet med utvalgets arbeid er å være pådriver i arbeidet med likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved KHiO, og levere en handlingsplan som gjør det mulig for KHiO å arbeide med alle de ulike områdene som er dekket av likestillings- og diskrimineringsloven.

Prorektor Anne-Linn Akselsen leder utvalget, og forteller om et konstruktivt første møte.

– Det er gledelig at utvalget for mangfold og likestilling nå har kommet i gang med sitt arbeid. I første møte var det gode, konstruktive og fremtidsrettede diskusjoner om veien videre. Vi ser frem imot å fortsette dette viktige arbeidet i det nye året, sier Akselsen.

Utvalgets konstituerende møte var 17. desember, 2020.