Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

FKDS-stipend til Mari Koppanen

FKDS-stipend til Mari Koppanen

Årets FKDS-stipend til en master student på Design, går til Mari Koppanen og hennes avgangsprosjekt «Vi växte i hop». Stipendet er på 20.000 kroner.

Verket «Vi växte ihop» av Mari Koppanen, kan du se i Resepsjonsgalleriet på KHiO, i avgangsutstillingen til bachelor og master design http://khio.no/events/897 åpen hver dag til og med 16. juni klokken 12.00-18.00.

Juryens begrunnelse

Mari Koppanens MA-prosjekt ‘We grew together’er en bredt anlagt og grundig materiell utforskning i moderne designpraksis som omhandler materiell bærekraft, håndverksarv og kulturell misappropriering. Hennes prosjekt går i dybden av mange aktuelle etiske problemer knyttet til design, på en svært personlig og poetisk måte. Mari Koppanen har fokusert på materialegenskapene til en utvalgt soppart, og de gamle håndverkspraksisene relatert til ulike anvendelser av dette lærlignende fornybare materialet, som nå har potensial for å erstatte dyre- eller oljebaserte materialer. I løpet av sin forskningsprosess har hun engasjert seg i et av de siste gjenværende samfunnene i Transylvania, Romania, for å frembringe verdifull kunnskap om en utdøende kunst og kultur gjennom bearbeiding av polypor-soppen. Enda viktigere er de utfordringene hun adresserer knyttet til en ansvarlig rolle for designere og hvordan man forholder seg til materiell knapphet og kulturell misappropriasjon. Mari Koppanen avslutter sin utforskning med en serie vakkert utformede designartefakter som kan sees som produkter som hyller de materialkulturelle studier hun har gjort og som samtidig åpner for en kritisk designdiskurs i vår fremtidige praksis. Mari Koppanen demonstrerer et svært høyt holistisk faglig nivå innen design ved å evne å håndtere et så komplekst og relevant tema.

Juryen bestod av:

  • Peter Løchstøer, førsteamanuensis og fagområdeansvarlig for Kles- og kostymedesign, avdeling Design
  • Martin Lundell, professor og fagområdeansvarlig for Grafisk design og illustrasjon, avdeling Design
  • Toni Kauppila, professor og fagområdeansvarlig for Interiørarkitektur og møbeldesign, avdeling Design
  • Karianne Bjellås Gilje, dekan ved avdeling Design

Fondet for kunst- og designstudenter

Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) har som formål å støtte studenter ved avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO), gjennom ulike stipendordninger. Kapitalen til FKDS er forankret i en rekke separate legater og fond øremerket studenter ved tidligere Statens Kunstakademi og Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Ved opprettelsen av KHIO ble disse fondene slått sammen, og FKDS ble etablert i 2008.

Stiftelsen FKDS er opprettet ved sammenslåing av følgende fond/legater:

Fondet for elever ved Statens Kunstakademi
Design- og kunstfagkandidatprisen
Per Smith Kiellands legat
Hans Ødegaards legat for norske malere
Th. Erichsens fond
Andreas Sjaamos legat
Kåre Martinsens legat for unge begavede malere