«Så Som Jag Älskar Bilderna Av Dig.» av Laura Liib, Black Box, KHiO, Avgang 2019: KNUST OG HÆRVERK. Foto: Øystein Thorvaldsen.
«Så Som Jag Älskar Bilderna Av Dig.» av Laura Liib, Black Box, KHiO, Avgang 2019: KNUST OG HÆRVERK. Foto: Øystein Thorvaldsen.

FKDS stipend til Laura Liib

Årets FKDS-stipend til en student på Bachelor i Medium- og materialbasert kunst, går til Laura Liib og hennes avgangsprosjekt «Så Som Jag Älskar Bilderna Av Dig.» Stipendet er på 20.000 kroner.

Verket  «Så Som Jag Älskar Bilderna Av Dig.» av Laura Liib, kan du se i Black Box på KHiO, i avgangsutstillingen KNUST OG HÆRVERK åpen til og med 18. mai, hver dag 12.00–17.00. Stengt 17. mai.

Juryens begrunnelse

Juryen opplever årets utstilling som interessant med svært mange sterke prosjekter og uttrykk som samfunnet kommer til å få glede av. Det har stått mellom flere gode kandidater, men juryen har klart å velge ut et prosjekt som vi mener særlig utmerker seg.
Det er flere innfallsvinkler til prosjektet, og derfor berører det oss på mange plan. Kunstneren byr på seg selv på en varm og stille måte, med en god balanse mellom det personlige og allmenne, der vi som betraktere kan gå inn og ut av de rommene som skapes.

Arbeidet består av et keramisk arbeid og et lyd-arbeid. Disse henger sammen men er fungerer også hver for seg. Vi blir invitert inn i et rom, og et tomrom. Til å lytte, og til å se. Dialogen i lydsporet er nøktern, saklig og fri i sin form, dette setter juryen pris på.

Abstraksjonsnivået i familiebildene på flisene er løst slik det åpner opp for at man som betrakter kan møte dem med egne historier. Vi assosierer til en japansk tradisjon innenfor keramikk, «Kintsugi», der man benytter gull til å reparere sprekker i keramiske objekter. Dette henger godt sammen med konseptet til kunstneren, der hun bearbeider sprekker og skader i sin egen familiehistorie.

Arbeidet er profesjonelt utført og holder et høyt kunstnerisk og nivå. Kunstneren viser et verk som er resultat av grundige undersøkelser og utforskning, både materialmessig og personlig. Hun har gjort tydelige valg og gjennomført prosjektet overbevisende.

Juryen bestod av:

Marie Skeie. Koordinator for avgangsutstillingen
Pearla Pigao. Kunstner, eksternt medlem.
Karen Disen. Høgskolelektor, KHiO
Synnøve Øyen. Programkoordinator, avdeling Kunst og håndverk.