Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Tore Vagn Lid har fått tilskudd fra Kulturrådet for sin forskning.
Tore Vagn Lid har fått tilskudd fra Kulturrådet for sin forskning.

Fikk tilskudd fra Kulturrådet

Seks nye forskningsprosjekter om kunst og digitalisering i koronaens tid har fått tilskudd fra Kulturrådet. Professor på KHiO, Tore Vagn Lid, er en av dem.

Omfattende smitteverntiltak og store forandringer i samfunnet har skapt utfordringer for kunst- og kulturlivet i Norge. Nedstengningen av samfunnet brakte også med seg nye ideer og impulser da kulturnorge begynte å utforske nye digitale produksjons- og formidlingsmåter for å nå frem til publikum. Dette ønsket Kulturrådet å få mer kunnskap om, og forskningssatsingen «Digital kultur, estetiske praksiser» ble lyst ut i begynnelsen av april.

30 søknader kom inn før fristen gikk ut, og seks artikkelprosjekter har fått tilskudd fra Kulturrådet.

Tore Vagn Lid, teaterregissør og regiprofessor ved KHiO, undersøker hvordan digitaliseringen «utenfor» kunstrommet bidrar til å endre selve betingelsene for scenekunstens grunnleggende kommunikasjonsformer.

Forskningsprosjektet Analogiseringen av det digitale - konsekvenser for teaterfagene, har i forestillingene "03:08:38- Tilstander av Unntak" og «Highway Hypnosis» har forsøkt å ta de kunstneriske konsekvensene av digitaliseringsprosessen som har pågått siden 1990-tallet. 

Han trekker derfor linjene til hvordan digitaliseringen har utvidet teaterrommet lenge før koronaviruset traff. Vagn Lid forklarer at det digitale for lengst har trengt inn i livsbetingelsene våre, og hvordan vi oppfatter oss selv og hverandre. Nå har dette blitt aktualisert på en helt spesiell måte:

– Slik jeg ser det, har scenekunsten i for liten grad tatt inn over seg konsekvensene av en livsverden hvor det digitale har tapt sin teknologiske fascinasjonskraft og i større grad blitt en del av mellommenneskelig erfaring og kommunikasjon. Koronasituasjonen bidrar til å synligjøre dette på en ny måte, sier Vagn Lid til Kulturrådet.

Framtidens teater eller ikke? (foredrag) 

Konkrete erfaringer fra flerårig regi- og forskningsarbeid i spennet mellom det digitale og det analoge (Vimeo)

Regissør/Professor Tore Vagn Lid