Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Både ansatte og studenter har deltatt i forskningsprosjektet CRAFT – Decoding Ceramics, en interaktiv kunnskapsbank for keramisk kunst. Prosjektet er finansiert med støtte fra Erasmus Craft + European Union. Foto: Håvard Andreas Krogstad Johansen og Tilde Wahl Hansen, stillbilde fra filmen BIG.
Både ansatte og studenter har deltatt i forskningsprosjektet CRAFT – Decoding Ceramics, en interaktiv kunnskapsbank for keramisk kunst. Prosjektet er finansiert med støtte fra Erasmus Craft + European Union. Foto: Håvard Andreas Krogstad Johansen og Tilde Wahl Hansen, stillbilde fra filmen BIG.

En milepæl for keramisk kunst og kunnskapsdeling

Avdeling kunst og håndverk har deltatt i det omfattende internasjonale forskningsprosjektet CRAFT i samarbeid med 4 andre kunsthøgskoler i Europa. Nå lanseres plattformen Decoding Ceramics, som er en interaktiv kunnskapsbank for formidling av kompetanse, historie og kulturell forståelse av det keramiske feltet.

1. september 2023 ble plattformen Decoding Ceramics lansert. Her presenteres kunnskap og kulturell ekspertise fra hele Europa. Plattformen er to-delt og den første delen består av et kart der aktører fra Europa med spesialisert kunnskap innen det keramiske fagfeltet er representert. Den andre delen formidler pedagogisk og faglig kunnskap samt inspirasjon til aktiviteter man kan gjøre med det keramiske materialet.

– Vårt oppdrag i dette prosjektet har vært å dele keramiske kunnskaper og ekspertise. Gjøre kunnskapen mer tilgjengelig, lettere å forstå, lære og anvende, forteller Gunhild Vatn, professor ved avdeling kunst og håndverk. Vatn har vært prosjektleder og ansvarlig for prosjektet på KHiO, sammen med Trine Wester, førsteamanuensis fellesfag ved avdeling kunst og håndverk.

Stillbilde fra filmen BIG. Foto: Håvard Andreas Krogstad Johansen og Tilde Wahl HansenStillbilde fra filmen BIG. Foto: Håvard Andreas Krogstad Johansen og Tilde Wahl Hansen

Å bygge stort

– På KHiO har vi et svært godt utstyrt keramikkverksted, med store ovner hvor man kan brenne arbeider på opp mot 3 meter. Det finnes svært få andre steder i Europa med tilsvarende fasiliteter, og det er et trekkplaster for mange som kommer hit. Vi har viktig kompetanse knyttet til å bygge og, ikke minst, hvordan håndtere så store arbeider. For eksempel må store skulpturer som bygges hos oss, flyttes en etasje ned fra Byggetorget til ovnsrommet med heis. Det krever utstyr som vinsj i taket, presisjonskjøring med truck, fagkompetanse og erfaring, forteller Vatn.

Stillbilde fra filmen BIG. Foto: Håvard Andreas Krogstad Johansen og Tilde Wahl HansenStillbilde fra filmen BIG. Foto: Håvard Andreas Krogstad Johansen og Tilde Wahl Hansen


Innholdet som presenteres på plattformen er tilrettelagt for ulike nivå, alt fra opplæring i grunnleggende teknikker for arbeid med leire, til formidling av avanserte metoder, og forskning innen feltet. Både studenter og ansatte ved fagområde keramikk har bidratt i prosjektet og en del av KHiOs bidrag har vært video-produksjon til plattformen Decoding Ceramics. Flere av videoene er gjennomført i samarbeid med KHiO´s AV - team ved teamleder Jan Petter Hansen og lærlingene Håvard Andreas Krogstad Johansen og Tilde Wahl Hansen. I videoen BIG følger vi studenter i prosessen med å bygge stort, et tidkrevende arbeid som går over to semester fra modell til ferdig skulptur.

Dokumentaren BIG følger en gruppe studenter fra KHiO, som går tredje året bachelor på medium- og materialbasert kunst. Vi følger arbeidet fra små modeller til store skulpturer i leire. Prosessen inkluderer også brenning, glasering og transport av arbeid. I tillegg besøker studentene Munchmuseet for å se modell og ferdig arbeid av skulpturen The Mother laget av den britiske kunstneren Tracey Emin. 

Eksperimentelle prosjekter

– På fagområdet keramikk, står studentenes egen kunstneriske utvikling i sentrum, sier Vatn og forklarer at studentene kan selv velge hvilken retning de vil fordype seg i. – Vi fremhever det keramiske materialets bruksområde til å skape unike kunstnerisk uttrykk, samtidig som vi ivaretar tradisjonelle håndverksteknikker. Slik forsøker vi å ivareta fagkompetanse og historiske referanser, samtidig som vi gjør prosjekter med mer eksperimentell tilnærming.

I filmen Claymates 2 vises et av KHiOs eksperimentelle prosjekter og læringsmetoder der leire står i sentrum. 

Forskning på KHiO

– På KHiO driver vi også med forskning på høyt nivå, og vi bruker gjerne studentdeltakelse i forskningsprosjektene, sier Gunhild Vatn og viser til videoen «TiO2 – The Materiality of White», som omhandler førsteamanuensis Marte Johnsliens tverrfaglige prosjekt om det hvite pigmentet titandioksid. 

I sitt kunstneriske arbeid vil Marte Johnslien kritisere symbolikken rundt fargen hvit ved å trekke hvitfargen tilbake til sitt mineralske opphav og sitt geografiske utspring. Hun vil også skape større forståelse for glasur og dens innvirkning på landskap, og hun viser det frem ved å bearbeide utforskningen i keramisk skulptur i samarbeid med studenter fra Avdeling kunst og håndverk, fagområde keramikk.

– KHiO har i sitt arbeid med det internasjonale forskningsprosjektet CRAFT hatt både interne og eksterne bidragsytere og samarbeidspartnere, og vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt inn i dette prosjektet, avslutter prosjektleder Gunhild Vatn.

CRAFT-prosjektet er avsluttet for KHiO sin del, men CRAFT vil foreta månedlige justeringer og oppdatere kartet med flere aktører både i og utenfor Europa.Les mer om

CRAFT - Decoding  Ceramics er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom 5 institusjoner; Kunsthøgskolen i Oslo, University of the Arts London, Weißensee Academy of Art Berlin, NOVA University of Lisboa, og Academy of Arts and Architecture and Design in Praha. Forskningsprosjektet er finansiert med støtte fra Erasmus Craft + European Union.

Prosjektet er nå i sluttfasen, og partnerne i prosjektet har i løpet av 3 år samlet kunnskap om keramiske teknikker, metoder og spesialiserte prosesser som er relevante for fremtidig praksis i det keramiske fagfeltet. Denne kunnskapen blir nå gjort åpen og tilgjengelig for alle gjennom en digital plattform som ble lansert 1. september 2023.

Plattformen har fått navnet Decoding Ceramics og her presenteres kunnskap, og kulturell ekspertise fra hele Europa. Plattformen er todelt. Den første delen består av et kart der aktører med spesialisert kunnskap innen det keramiske fagfeltet er representert. Her finner man museer, produsenter, kunstskoler, forskningssentre, mikrofabrikker, artist in residency samt kunstneres studio og verksted. Den andre delen består av Decoding Cards som formidler pedagogisk og faglig kunnskap samt inspirasjon til aktiviteter man kan gjøre med det keramiske materialet. Her er det samlet informasjon om ulike keramiske teknikker og prosesser samt relevante forskningsprosjekt, og litteratur.

Målet er å formidle kunnskap om design og kunsthåndverk innen leire og keramikk. Denne kunnskapen formidles igjennom videoer, artikler, tips til litteratur mm. Innholdet som presenteres på plattformen er tilrettelagt for ulike nivå, alt fra opplæring i grunnleggende teknikker for arbeid med leire til formidling av avanserte metoder, og forskning innen feltet. Her formidles video-demonstrasjoner, steg for steg teknikker, hvilke materialer og utstyr som er brukt, samt inspirasjon til ting du kan lage. Eksperimentelle pedagogiske tilnærminger til arbeid med leire er også inkludert. Plattformen har en pedagogisk målsetting om at innholdet skal være tilgjengelig og relevant både for institusjoner og keramikere, samt for studenter og lærere, innen det keramiske feltet, uansett nivå.

Målet er at plattformen skal være åpen, og at aktører som ønsker å bidra med kunnskap innen feltet, eller ønsker å være representert på kartet kan melde sin interesse via nettsiden. Craft vil foreta en månedlig oppdatering av innholdet, basert på inkludering av alt relevant innhold.

Arbeidet med prosjektet har vært omfattende, og i første omgang er aktører representert på kartet begrenset til et fåtall virksomheter Europa. Videre vil arbeidet med kartet også inkludere flere aktører både i og utenfor Europa.