Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Designkritikk-lansering under NYABF

Designkritikk-lansering under NYABF

Høgskolelektor Charlotte Bik Bandlien ved avdeling Design deltar i paneldebatt om kunstkritikkens fremtid under lanseringen i New York av boken Kritikk for en fraværende leser.

Boken samler 7 essays skrevet av til sammen ni kunstkritikere fra ulike fagfelt som utforsker blindsoner og fremtiden til kunstkritikk. Redaktører er Maria Veie Sandvik og Anette Therese Pettersen, og boken gis ut på kunstbokforlaget Uten Tittel. Boken lanseres på Printed Matter’s New York Art Book Fair på MoMA PS1 21.–23. september, samt med en paneldebatt moderert av kunstkritiker Martha Schwendener fra New York Times 19. september der Bandlien deltar.

–Mitt utgangspunkt er at vi trenger en ny optikk for kunstkritikken, og at en antropologisk tilnærming må integreres for å komplementere den etablerte kunsthistoriske og kritisk teori-informerte innfallsvinkelen. Fordelen med å skrive om design som case i så måte er todelt; for det første finnes det ingen etablert designkritikk, slik at det er helt legitimt å foreslå noe nytt – og for det andre er antropologien allerede en integrert del av teorigrunnlaget for å forstå design akademisk, ettersom design som fenomen ikke bare handler om intensjon men også om dens virkning-i-verden. Imidlertid er behovet for en slik tilnærming påtrengende i mye av den mer agency-orienterte samtidskunsten, såkalt post-art, for ikke å snakke om i høyaktuelle decolonizing-perspektiver eller for å bedrive kritikk i antroposcen for den del. Jeg var så heldig å få med meg kunsthistoriker Erlend Hammer på å skrive kapitlet – vi har hatt en dialog gående i snart ti år om hvilke perspektiver som er mest interessante, og med stor grad av overlapp, så det var veldig hyggelig å endelig få produsert noe sammen.

Kritikerne som har medvirket til boken er:

  • Charlotte Bik Bandlien og Erlend Hammer: ”Towards a Design Criticism”
  • Tommy Olsson: ”When Public Space is so Crowded that You Bump against its Walls”
  • Wendy Vogel: ”Criticism after Truth”
  • Diana Damian Martin: ”Criticism as a Political Event”
  • Anette Therese Pettersen: ”The Critic as an Uninvited Guest”
  • Hild Borchgrevink: ”On Sound and Sharing”
  • Bernhard Ellefsen og Sigurd Tenningen: ”Lines of Division – In Defense of Quarrelsome Critics”


Charlotte Bik Bandlien
er antropolog med visuell og materiell kultur som felt. Via en triangulering mellom forskning, undervisning og ulike kunstnersamarbeid, er hun opptatt av kontemporære premisser for å konstruere kulturkritikk. Siden 2011 har hun vært tilknyttet avdeling Design som høgskolelektor med teori og metode som ansvarsområde, og har utviklet emner som omhandler designkritikk og såkalt kritisk design, samt opprettet et nytt teoriemne inspirert av Benjamin Brattons “spekulativ design” ved UCSD.

Hennes arbeid i skjæringspunktet samtidskunst og antropologi er tidligere presentert i kontekster som Museum of Modern Art i Warsawa, Parsons the New School for Design i New York, Oxford universitet, Design History Society, TATE Resarch and Learning, Art History Association, College Art Association, American Association of Anthropology, materiell kultur-miljøet ved UCL, Theaster Gates’ Arts Incubator i Chicago, Rogaland Kunstsenter, Hordaland Kunstsenter, Henie Onstad Kunstsenter ++

Se arrangementet på facebook