Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Øistein Bergli, Tennistrøbbel.
Øistein Bergli, Tennistrøbbel.

Design sanker utmerkelser

Årets Visueltkonkurranse har delt ut priser til tre nåværende studenter og to ansatte, i tillegg til tidligere studenter som får pris for deres eksamensarbeider. Dette er Norges største konkurranse innen visuell kommunikasjon og premierer arbeider innen Grafisk design, Illustrasjon, Digital Design og Moving Image.

–Illustrasjonsfaget befinner seg i en positiv utvikling på KHiO. Det er naturligvis gledelig for meg at det får oppmerksomhet, sier Andreas Berg, professor i illustrasjon.

–Den viktigste forklaringen på utviklingen er at skolen tiltrekker seg bra søkere, men jeg vil også tro at vi på spesialiseringen gir studentene gode forutsetninger for å utvikle seg. Vi er et bra kollegium. Som emneansvarlig ser jeg det som min hovedoppgave å skape gode forutsetninger for at studentene kan yte sitt beste. Illustrasjon er en ekslusiv spesialisering og yrket er lite. Den kritiske massen av illustratører som finnes på KHiO er unik og her pågår en samtale om emnet og dets utvikling, som savner motstykke. Jeg er stolt av å være en del av dette.

Konkurransen presenterer det ypperste av arbeider innen fagfeltene med fokus på utøverne, og har som målsetting å inspirere til målrettet nytenkning og høy faglig standard. Vi stilte spørmål til de tre nåverende studentene som har fått utmerkelser; Martin Asbjørnsen (som medarbeider i Yokoland), avgangsstudent på master, Kristian Santos Utrimark og Øistein Bergli, avgangstudenter på bachelor.

Hva betyr prisen(e) for deg med tanke på det arbeidet du har gjort – og framtiden?

Martin Asbjørnsen:
For meg er disse prisene først og fremst en bekreftelse på at det gode samarbeidet jeg har med mine kolleger, Aslak Gurholt og Alejandro Rojas, og våre oppdragsgivere, fungerer godt. I tillegg er det hyggelig å se at de faglig diskusjonene vi har oss imellom ikke bare eksisterer i et vakuum.

Kristian Santos Utrimark:
Å få diplom føles godt. Det er alltid givende når andre setter pris på noe en har endt opp med å lage, spesielt når det befinner seg blandt mange andre sterke bidrag. Øistein og jeg går jo i samme klasse så vi har hatt litt kameratslig konkurranse gående etter nominasjonen.

Øistein Bergli:
Det var selvsagt gøy å få diplom, men jeg vet ikke helt hva det betyr for meg, annet enn som en liten motivasjonsboost før jeg fullfører bachelorstudiet. Jeg satte også pris på å bli nominert ved siden av Kristian og Renate, som sendte inn fantastiske bidrag.

Hva har betydd mest for deg og ditt arbeid i den tiden du har vært på KHiO?

Martin Asbjørnsen:
Jeg forsøker å holde fokus på prosessen av arbeidet, og KHiO er et fint sted å gjøre nettopp dét. Et klapp på skuldra varer bare ett lite sekund, men hvis jeg skal jobbe videre med dette i mange år som kommer er det viktig å trives i arbeidsprosessen.

Kristian Santos Utrimark:
Etter tre år på skolen sitter jeg igjen med mange nye erfaringer, både tekniske og konseptuelle. Først og fremst er dette takket være det herlige miljøet i klassen, men også generelt på skolen, blandt elever og lærere. Jeg føler meg mye mer som en utøver innen et felt nå, enn før jeg begynte på skolen.

Øistein Bergli:
Jeg har vært omgitt av dyktige lærere og medelever i tre år, og har hatt stor glede og nytte av det. Strukturen på løpet underbygger individuell kreativitet og nysgjerrighet, som igjen fører til at det blir et enormt variert og inspirerende miljø å være i. Løpet er strukturert nok til at vi ikke taper oss selv i eksistensielle kreative sperrer, men grunnleggende fritt på en måte som munner ut i bachelor- og masterprosjekter med fokus på alt fra lyd til skulptur.

Prismottakere knyttet til KHiO med lenker til juryens begrunnelse:

Nåverende studenter:
Martin Asbjørnsen (som medarbeider i Yokoland) – 2 gull i kategoriene grafisk design, katalog og respektive plakat + diplom i kategorien grafisk design, kampanje (Høstutstillingen)
Kristian Santos Utrimark – diplom i kategorien illustrasjon, studentklassen
Øistein Bergli – diplom i kategorien illustrasjon, studentklassen

Tidligere studenter:
Malin Kleiva – gull i kategorien bevegelig design, studentklassen (avgangsarbeid vår 2017)
Renate Thor – diplom i kategorien illustrasjon, læremiddel + diplom i kategorien illustrasjon, studentklassen (avgangsarbeid vår 2017)
Rikke Runde – diplom i kategorien illustrasjon, redasjonell

Ansatte:
Bendik Kaltenborn (stipendiat) – gull i kategorien illustrasjon, emballasje
Ellmer Stefan – 2 diplom i kategorien grafisk design, skrift