Foto: Even Onsager
Foto: Even Onsager

Brev fra rektor: Output

Når jeg blir spurt om hvordan det er å jobbe på Kunsthøgskolen i Oslo tenker jeg alltid på energien som studentene produserer disse dagene mellom mars og juni, i skjæringspunktet mellom konsentrasjon, avgangsnerver, vårvarme og utløsning av spenning.

Det er som om energien og investeringene gjennom høsten og vinteren finner sin materialisering akkurat disse dagene. Det er avgangsforestillinger, avgangsutstillinger og disputaser i skjønn forening, og denne våren er det femte gangen jeg får lov til å oppleve det som ansatt, og det er like bra hver gang.

Jeg tror vi er flere som bør minne oss på at det er dette det dreier seg om. Det er dette som er oppdraget vårt - å utdanne unge mennesker innen kunstfagene, å utdanne selvstendige kunstnere og designere som skal utgjøre en forskjell etter at studentene er ferdige her - og vi som jobber her skal huske på at vi er usedvanlig heldige som får lov til å utsettes for den energien studentene tilbyr oss. Og det er nytt påfyll hvert år!

I Kunnskapsdepartementets "Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016" scorer Kunsthøgskolen i Oslo best på gjennomstrømning for masterstudenter. Kunsthøgskolene generelt scorer høyere enn noen andre i sektoren på gjennomføring av studiene. Dette skyldes selvsagt svært motiverte og dyktige lærere, men det har også å gjøre med trøkket, drivet og energien til studentene. Nettopp det som kommer til uttrykk disse ukene på våren. Det er grunn til å takke studentene på Kunsthøgskolen for dette.

Som utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo er man rimelig unik. Skolen er spesialisert, det er vanskelig å komme inn og det er krav til prestasjon. Jeg håper dere har fått et påfyll som gjør dere i stand til å prege kunsten, kulturen og samfunnet i år fremover.

Jørn Mortensen
rektor