Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Brev fra rektor: Kjære nye studenter på Kunsthøgskolen i Oslo

Velkommen til Kunsthøgskolen og gratulerer med å komme inn på KHiO! Dere er nøye valgt etter omfattende opptaksprosesser med prøvespill, intervjuer og oppgaver. Dere bør kjenne dere ganske unike og svært utvalgte.

Nå har dere vært her noen dager og begynner å bli kjent med kull, klasser, lærere o.a. De første dagene er spennende fordi det er mye nytt og mye kan virke overveldende. Midt oppe i dette er det viktig å ta vare på hverandre. Folkehelseinstituttets nye studentundersøkelse viser at nær en tredjedel av studentene i landet opplever ensomhet «ofte» eller «svært ofte» i en eller flere former. Man kan tenke at på en skole som Kunsthøgskolen så gjelder ikke dette fordi skolen ikke er så stor og det er stort engasjement blant studentene. Mulig det, men vi skal ikke være naive, og det er derfor viktig å se hverandre.

Som jeg sa på mandag er det ikke nok å være unik. Det krever jobbing også. Alene og sammen med medstudenter. Akkurat tidsbruken pleier ikke å være noe problem for KHiO-studentene. NOKUTs studiebarometer viser at heltidsstudenten finnes på Kunsthøgskolen. Denne arbeidsmoralen kommer godt med når man som kunstner eller designer skal lykkes som profesjonell senere.

Vi har i strategiplanen vår sagt at vi skal bruke studentenes perspektiv i utviklingen av skolen. Derfor er det viktig å engasjere seg i alt fra vurdering av undervisning og emner til studentdemokratiet. Det er gjennom de representative organene i Studentutvalget og Studentrådet at studentene først og fremst blir hørt. Vi vet det er krevende å engasjere seg når man samtidig jobber så mye med fagene som tilfellet er på KHiO, men involveringen i beslutningsprosesser knyttet til ansettelser og økonomi gir resultater.

Kunsthøgskolen skal være et sted for meningsbrytning og diskusjon. I vårt etos heter det at vi skal legge til rette for at profesjonelle oppfatninger og meninger brytes mot hverandre i et stimulerende og konstruktivt samspill. Hvis ikke denne formen for meningsutveksling om kunst, design, fag og politikk skal kunne foregå i en utdanningsinstitusjon som Kunsthøgskolen i Oslo, hvor skal den foregå da?

Velkommen til samtalen og velkommen til Kunsthøgskolen!

Lykke til!

Oslo 21. august 2018

Jørn Mortensen (rektor) og Merete Lingjærde (prorektor)