Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

BKH Kunststudentstipend 2021 delt ut

BKH Kunststudentstipend 2021 delt ut

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har i år stilt totalt 30 kunststudentstipend à kr. 35 000 til rådighet. Nå er vinnerne fra KHiO klare.

12 studenter fra KHiO har i år blitt tildelt stipend, i utdelingen som på grunn av pandemien ikke gjennomføres slik den pleier, med en seremoni og utdeling, men via digital innsending av studentarbeider og kunstprosjekt.

Hege Imerslund er direktør for BKH, og hun forteller at selv om utdelingen gjennomføres på en annen måte i år, er hun glad for likevel å kunne gi stipend til kunstnere som jobber med forskjellige tematikker og uttrykk, men som alle har et spennende kunstnerskap foran seg.

– Kunststudentstipendene fra BKH er veldig viktige. Å motta et stipend er å bli sett av samfunn og fagfeller, sier hun.

Hun forteller dette om formålet med stipendene:

– Stipendet er også en fin anledning for BKH til å fortelle litt om fondet og kunstavgiftsordningen. Kunstavgiften er kunstnernes rettmessige og lovbestemte andel av verdiskapningen i kunstmarkedet. Fordelingen gjennom kollektive ordninger og stipend representerer en solidarisk omfordeling som gjør at også unge og uetablerte kunstnere gjennom stipend og tilskudd kan få et verdifullt økonomisk pusterom og oppmuntring til å stå på videre i en overgangsfase preget av usikkerhet, sier Imerslund.

Disse tolv studentene på KHiO har blitt tildelt stipend i 2021:

 • Ingrid Aarvik Berge
 • Jad El Khoury
 • Sarah Frederikka Gunner-Svensson
 • Hedda Hørran
 • Jaan-Yuan Kuo
 • Montserrat Mariana Llampallas Ortega
 • One Austeja Maldonyte
 • Eli Mai Huang Nesse
 • Katri Ellen Maria Paunu
 • Julia Katarina Persson
 • Lesia Vasylchenko
 • Amalie Vöge Jensen

Juryens begrunnelse:

"Blant årets kandidater er det mange kunstnere vi gleder oss til å følge videre og se utviklingen av fremover. Stipendkomiteen har gjort noen vanskelige valg underveis i prosessen, men det har vært stor enighet gjennom hele utvelgelsesprosessen. Basert på tilgjengelige bilder, videomateriale, lyd og tekst er det valgt ut 12 mottakere av BKH kunststudentstipend.

De utvalgte kunstnerne har jobbet med ulike tematikker og uttrykk, men alle har en klar retning og fordypning i sitt område. Noen av mottakerne har overbevisende kunstnerskap vi føler skiller seg ut gjennom et tydelig språk, en troverdighet og en helhet i hva de gjør. Andre har fremdeles rom for utvikling, men vi ser arbeider som lover en spennende vei videre. Verkene beveger, fascinerer, engasjerer og gjør en nysgjerrig, og de tilbyr interessante og viktige bidrag til kunstscenen."

Om Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og kunststudentstipend 2021

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) krever inn og forvalter midlene fra kunstavgiften. Kunstavgiften er lovpålagt og påløper med 5 % ved all offentlig omsetning av kunst i Norge. Det er kunstavgiftsplikt ved salg av nye verk, videresalg og bestillingsverk. Det er også kunstavgiftsplikt når kunstnere selger egne verk.

Avgiftsmidlene går til BKH og fordeles i sin helhet tilbake til kunstnerne i form av stipend, vederlag, priser og prosjekttilskudd. Midlene fra kunstavgiften har siden starten generert over 750 millioner kroner tilbake til kunstnerne. I 2021 utbetaler BKH ca. 30 millioner kroner i tilskudd og stipend. Fondet er dermed en betydelig bidragsyter til et fortsatt levende og mangfoldig visuelt kunstmiljø i Norge.

For 2021 tildeles 30 kunststudentstipend fra BKH fordelt på første- og andreårs masterstudenter i utøvende kunst ved i Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU Trondheim og Universitetet i Tromsø. Stipendene skal gi inspirasjon til videre kunstnerisk arbeid for studentene, og bidra til økt kunnskap om Kunstavgiften og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunststudentstipendet fra BKH er på 35 000 kroner.

Formål

BKH kunststudentstudentstipend har som formål å være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kunnskap om lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m. (Kunstavgiftsloven).

Tildelingskriterier

Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter vurdering av innmeldte arbeider. Stipendiatene utnevnes av en uavhengig stipendkomité uten tilknytning til skolen. Stipendene deles vanligvis ut av en representant for BKH under et arrangement ved skolen, hvor det også gis en kort presentasjon av BKHs virksomhet, og kunstavgiftssystemets betydning for stipend og tilskudd til kunstnere i Norge. Dersom regler for smittevern ikke tillater fysiske arrangementer, kan skolen selv bestemme hvordan stipendene skal deles ut.

Stipendiet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunstfag
Kunsthøgskolen i Bergen, Avdeling kunstakademiet
Kunstakademiet i Trondheim, Fakultetet for arkitektur og billedkunst, NTNU
Kunstakademiet i Tromsø, avdeling for samtidskunst