Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Artistic research som teoretiker

Artistic research som teoretiker

Charlotte Bik Bandlien ved avdeling Design bidrar til ny plattform for kunstnerisk og akademisk forskning.

5. juni i år ble nettstedet APRIA lansert, «ArtEZ Platform for Research Interventions in the Arts». Bak denne nye plattformen står ArtEZ University of the Arts i Arnhem i Nederland, og plattformen representerer en hybrid tilnærming til kunnskapsproduksjon i skjæringspunktet mellom kunstnerisk og akademisk forskning.

–Denne sidestillingen er ikke så etablert enda, og jeg mener det er viktig å støtte opp under denne typen pionér-initiativer, selv om det innebærer en viss risiko for alle som er avhengig av mer konservativ validering av forskningen sin. Plattformen inneholder imidlertid en egen del som regnes som et fagfellevurdert tidsskrift, og denne ble heldigvis godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata rett før ferien.

Bandlien bidrar med en forskningsartikkel med tittelen «Post Luxury», ifølge introduksjonen en kombinasjon av teoretiske tilnærminger som antropologi, forbruksteori og såkalt kritisk moteteori, og med en praksis-basert innsikt informert av bakgrunn fra trendanalyse og brand planning såvel som forbruksforskning og kunstskolekonteksten.

–Jeg har gjennom de åtte årene jeg har vært tilknyttet KHiO blant annet arbeidet med å oppnå førstekompetanse også innen teori gjennom å ferdigstille en såkalt PhD by published work, altså teoretisk doktorgradskompetanse basert på fagfellevurderte og publiserte forskningsresultater. Denne artikkelen er ledd i dette arbeidet, der fokuset oppsumert er kritikk via såkalt «piggybacking» av kommersielle strukturer.

Blant øvrige bidragsytere til denne førsteutgaven er Otto von Busch fra Parsons the New School for Design i New York, og Timotheus Vermeulen – mannen som gjorde metamodernisme til et begrep det var vanskelig å komme utenom i de fleste diskusjoner om samtidskultur de siste ti årene.


Charlotte Bik Bandlien
er antropolog med visuell og materiell kultur som felt. Via en triangulering mellom forskning, undervisning og ulike kunstnersamarbeid, er hun opptatt av kontemporære premisser for å konstruere kulturkritikk. Siden 2011 har hun vært tilknyttet avdeling Design med teori og metode som ansvarsområde, og har utviklet emner som omhandler designkritikk og såkalt kritisk design, samt opprettet et nytt teoriemne inspirert av Benjamin Brattons “spekulativ design” ved UCSD.

Hennes arbeid i skjæringspunktet samtidskunst og antropologi er tidligere presentert i kontekster som Museum of Modern Art i Warsawa, Parsons the New School for Design i New York, Oxford universitet, Design History Society, TATE Resarch and Learning, britiske Art History Association, amerikanske College Art Association, American Association of Anthropology, materiell kultur-miljøet ved UCL, Theaster Gates’ Arts Incubator i Chicago, Rogaland Kunstsenter, Hordaland Kunstsenter, Henie Onstad Kunstsenter ++


http://apria.artez.nl

http://apria.artez.nl/post-luxury/


--------------------------------------------

KHiO har gjennom flere år arbeidet i skjæringspunktet mellom kunstnerisk og akademisk forskning gjennom KUF – Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Les mer om dette arbeidet:

KUF
Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid