Akkreditering som vitskapleg høgskole

Kongen i statsråd har i dag bestemt at Kunsthøgskolen i Oslo har fått status som vitskapleg høgskole med profil innan fagområdet kunst.

I brev frå Kunnskapsdepartementet, underteikna av statsråd Torbjørn Røe Isaksen, står mellom anna:

KHiOs faglige virksomhet har høy kvalitet, og tiltrekker seg svært kvalifiserte søkere og motiverte studenter. KHiOs visjon er å være ledende innen utdanning av skapende og utøvende kunstnere og designere. Kunsthøgskolen skal både være en arena for nytenkning og forvaltning av fagtradisjoner, og bidra til fremtidens kunnskaps- og samfunnsutvikling. Internasjonalt arbeid skal være en forutsetning for kvalitet både i utdanningen og i forskningen.

Brev av 11.12.2018 frå Kunnskapsdepartementet til KHiO: Akkerditering som vitenskaplig høgskole

Les også Kunnskapsdepartementets pressemelding om akkrediteringa.