Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Akkreditering som vitskapleg høgskole

Kongen i statsråd har i dag bestemt at Kunsthøgskolen i Oslo har fått status som vitskapleg høgskole med profil innan fagområdet kunst.

I brev frå Kunnskapsdepartementet, underteikna av statsråd Torbjørn Røe Isaksen, står mellom anna:

KHiOs faglige virksomhet har høy kvalitet, og tiltrekker seg svært kvalifiserte søkere og motiverte studenter. KHiOs visjon er å være ledende innen utdanning av skapende og utøvende kunstnere og designere. Kunsthøgskolen skal både være en arena for nytenkning og forvaltning av fagtradisjoner, og bidra til fremtidens kunnskaps- og samfunnsutvikling. Internasjonalt arbeid skal være en forutsetning for kvalitet både i utdanningen og i forskningen.

Brev av 11.12.2018 frå Kunnskapsdepartementet til KHiO: Akkerditering som vitenskaplig høgskole

Les også Kunnskapsdepartementets pressemelding om akkrediteringa.