Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Torben Lai ansatt som fagdirektør for utdanning og forskning

Styret ved Kunsthøgskolen i Oslo har ansatt Torben Lai i en 1-årig midlertidig stilling som fagdirektør utdanning og forskning. Lai kommer fra stillingen som teamleder forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i seksjon for studier, forskning og formidling.

– Jeg er glad for at Torben har sagt seg villig til å gå inn i rollen som fagdirektør i en periode med mange og store oppgaver for Kunsthøgskolen, sier direktør Kristel Jæger Skorge. – Torben har de kunnskaper og erfaringer som trengs for å kunne arbeide videre med å utvikle hensiktsmessige systemer for forvaltning av studier, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Fagdirektøren vil ha som oppgave å støtte høgskoleledelsen når det gjelder forvaltningsoppgaver innen utdannings- og forskningsområdet og vil delta i saksforberedelse, analyse- og utredningsoppgaver. Fagdirektøren vil samarbeide med rektorat og direktør, dekaner og teamlederne i seksjon for studie, forskning og formidling om utvikling av høgskolens kjernevirksomhet innen utdanning, kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid.

– Kunsthøgskolen har høyt kvalifiserte fagansatte innen et bredt spekter av spisse fagfelt innen fagområdet kunst, sier Torben Lai. – Her står kunstutøvelsen i sentrum for både utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Det gir Kunsthøgskolen et unikt potensial som jeg brenner for.

– Arbeid med forvaltning og utvikling i skjæringspunktet mellom forskning, høyere utdanning og fagområdet kunst opplever jeg som svært meningsfullt. Jeg gleder meg til å være med å bidra i den videre utviklingen sammen med gode kolleger på Kunsthøgskolen.

Torben Lai har kunstutdanning med hovedfag i keramisk kunsthåndverk fra Statens høgskole for kunsthåndverk og design og har gjennomført et forskerutdanningsprogram ved AHO. Han har erfaring som utøvende kunstner og som seksjonssjef ved Nordland kunst og filmskole i Kabelvåg. Siden 2001 har han hatt ulike roller ved Kunsthøgskolen i Oslo blant annet som studiekoordinator, fakultetskoordinator og som studie- og forskningssjef. De seneste årene har han hatt en rolle som teamleder i seksjon for studier, forskning og formidling, med fagansvar for forvaltning og administrativ støtte til forskning og forskerutdanning.

Torben Lai tiltrådte stillingen som fagdirektør 15. august 2021.