Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Resultater fra studentundersøkelsen 21/22

Resultater fra studentundersøkelsen 21/22

Forhøyet svarprosent gjør svarene mer representative og pålitelige.

– Det er gledelig at svarprosenten har gått opp fra fjorårets 42 % til 50 % i år, slår prorektor Heidi M. Haraldsen fast. – Det har vært gjort godt arbeid i studentdemokratiet og avdelingene lokalt for å få opp svarprosenten, noe som også gjør svarene mer representative og pålitelige.

KHiO-studentene er i stor grad fornøyde med valg av studietilbud og studenttilfredsheten er stabil, med en svak positiv oppgang fra fjorårets undersøkelse. Koronasituasjon har fortsatt preget studiesituasjonen i inneværende studieår, og det ingen tvil om at digitale læringsformer ikke er godt egnet for praksisbaserte utdanninger.

Det er store forskjeller i hva studentene på de ulike avdelingene svarer, og studenttilfredsheten varierer mellom 3,0 og 4,1 av 6.

- KHiO kan ikke se seg fornøyd med en gjennomsnittlig studenttilfredshet på 3,5 av 6 mulige, og ser at det fortsatt er en del utfordringer post-korona, sier Haraldsen. Læringsmiljøutvalget, i samarbeid med studentutvalgene, har i år hatt fokus på strategisk arbeid med læringsmiljø, og har laget en plan for hvordan KHiO kan jobbe systematisk med å forbedre læringsmiljøet, både lokalt og sentralt. – Det blir viktig å jobbe aktivt med erfaringsdeling og kvalitetskultur på tvers av institusjonen, slik at vi både løfter spesifikke utfordringer og institusjonen som helhet.

Studentene svarer i større grad at de opplever tilfeller av diskriminering og noen utfordringer knyttet til rus og alkohol, og oppfølgingen av diskriminering, mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet og alkohol og rus oppleves svært forskjellig fra avdeling til avdeling.

Haraldsen mener dette er bekymringsverdige tall. –Vi må undersøke og kartlegge nærmere hva som ligger bak disse resultatene og jobbe aktivt med å snu trenden. Vi må se dette helhetlig, og i sammenheng med læringsmiljø og økte utfordringer knyttet til psykisk helse, sier Haraldsen.

Vinnere av gavekortene

De fem vinnerne av gavekortene på kr. 1000,- er trukket, og fire av dem har respondert, så om du har svart på undersøkelsen bør du sjekke KHiO-e-posten for å se om du har vunnet!

Se alle resultatene her